Privacy

Privacy

We vinden het belangrijk dat de gegevens die we gebruiken om u te helpen veilig zijn bij ons. De Algemene Verordening Gegevensbescherming helpt ons daarbij. In dit document leest u hoe we zorgvuldig met uw informatie omgaan en wat uw rechten zijn. De volledige privacy afspraken van MEE zijn te vinden in dit document.

Onze beloften:

 • We gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
 • We delen geen gegevens met partijen waarmee we niet samenwerken.
 • We bewaren alleen gegevens die nodig zijn om u te helpen.
 • We doen er alles aan om uw gegevens kloppend te houden.
 • Onze medewerkers houden uw dossier geheim.
 • We hebben duidelijke privacy-afspraken met onze partners.

Deze gegevens gebruiken we om goed werk te doen:

 • Persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum.
 • Persoonlijke zaken, zoals eventuele beperking, gezinssituatie, financiële informatie en arbeidsgegevens.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.

We gebruiken persoonsgegevens alleen:

 • Als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of
 • als het wettelijk verplicht is, of
 • als u daar toestemming voor geeft, of
 • als het echt noodzakelijk is.

Een uitzondering geldt als:

 • We vermoeden dat u ergens slachtoffer van bent.
 • We ons zorgen om u maken. Bij jongeren onder 23 jaar kunnen we gebruikmaken van de landelijke verwijsindex.

Dit is waarvoor we uw gegevens gebruiken:

 • Voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw traject bij MEE.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regels.
 • Om te laten weten wat we bij MEE doen.
 • Om onze website en werkzaamheden te verbeteren.
 • Om u uit te nodigen, aan te melden en te informeren.
 • Voor uw en onze veiligheid als u bij ons op bezoek komt.
 • Om u aan te melden bij een andere instantie of een indicatie aan te vragen (uitsluitend na uw schriftelijke toestemming).
 • Als andere instanties ons namens u om uw gegevens vragen en u daar schriftelijke toestemming voor geeft.

Hier heeft u recht op:

 • U mag altijd een kopie van uw gegevens bij ons opvragen. *
 • U mag uw dossier altijd corrigeren, afschermen en aanvullen. *
 • U mag gegevens die niet belangrijk voor onze hulp zijn laten verwijderen. Vaak mag u uw dossier anoniem laten maken. *
 • Na het beëindigen van ons contact overleggen we welke gegevens u mee naar huis neemt.
 • Klachten over ons privacybeleid kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

*Mail naar privacy@meesamen.nl om hier gebruik van te maken.

Zo zorgen we dat onze systemen waterdicht zijn:

 • Onze websites, e-mailprogramma’s en opslagsystemen hebben een beveiliging voor het beschermen en het veilig verzenden van gegevens.
 •  Maandelijks controleren we ons cliëntregistratiesysteem op onbevoegde inzage.
 • Onze laptops zijn voorzien van encryptie die gegevens beschermen bij verlies of diefstal.

Bekijk hier ook een filmpje met uitleg over de privacy afspraken.

 

Het ideaal van MEE

VN-verdrag

Integrale werkwijze

Het effect van MEE

Kennis

Innovatie

Inzet ervaringsdeskundigen

Alle diensten op een rij

Bestuur en organisatie

Privacy

Klacht

Contact

Downloads