Overheid

 

Meer mogelijk maken voor de overheid

De implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een steeds complexer wordende maatschappij die de kloof tussen wie mee kan doen en wie niet doet groeien. Het (de)centraliseren van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, participatie en passend onderwijs. Schaarste in middelen en de zoektocht naar (vrijwillige) steunsystemen en efficiëntie in de keten. De focus op preventie en het bevorderen van gezond gedrag. Het zijn actuele thema’s die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen om inclusie van mensen met een beperking te bevorderen en tegelijkertijd onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen.

De oplossing is meedoen

MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Die ervaring leert dat participatie (meedoen) de basis is voor inclusie. MEE fungeert als expertisepartners op het gebied van inclusie en helpt de overheid bij haar vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen, cliëntondersteuning of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk voor de overheid.

Enkele voorbeelden

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact