Ede

Specialistisch jeugdmaatschappelijk werk in gemeente Ede

  • Mijn zoon is hoogbegaafd, hoe kunnen we hem het beste helpen?
  • Ik vermoed dat mijn dochter een ontwikkelingsachterstand heeft, wat nu?
  • Ons kind raakt snel overprikkeld, wat heeft hij nodig?
  • Mijn zoon is vaak boos, wat kan ik doen?
  • Mijn kind wil graag buitenspelen, maar heeft geen vriendjes
  • Welke sportmogelijkheden zijn er voor kinderen met een beperking?
  • Ons kind heeft autisme en we zijn soms ten einde raad, kunnen jullie ons van tips voorzien?
  • School geeft aan dat er zorgen zijn om mijn kind, kunnen jullie meedenken?
  • Ik maak me zorgen over het welbevinden van mijn kind, die een ontwikkelingsvoorsprong lijkt te hebben, hoe kan ik zorgen dat zij zich weer goed in haar vel voelt?

Opvoeden gaat soms niet vanzelf. Bij MEE (h)erkennen we jouw vragen en zorgen. Daarom kun je bij ons terecht met alles wat er speelt bij het opvoeden van jouw kind(eren). We ondersteunen je zodat je weer verder kunt. Heb je vragen? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met MEE Veluwe via 055 526 9200 of info@meeveluwe.nl.

MEE in het CJG
Het CJG biedt in samenwerking met MEE trainingen en groepswerk aan voor jeugd. Wat we doen is te vinden op www.cjgede.nl, onder het kopje ‘activiteiten’.
Medewerkers van MEE nemen deel aan de overleggen van het CJG en denken op die manier mee over passende hulp en het aanbod voor de inwoners van de gemeente Ede. MEE draait mee in de activiteiten rondom hoogbegaafdheid en ontwikkelingsvoorsprong

Voor alle andere vragen kun je terecht bij Stimenz via 088-7846489 of kijk op www.Stimenz.nl/inwonersondersteuningede.

Cliëntondersteuning Wlz in de gemeente Ede

Ontvang je langdurig zorg (Wlz) ? Of heb je een indicatie voor gekregen? En wil je graag dat iemand met je op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of je ondersteunt bij ontevredenheid? JE helpt bij het opstellen van jouw persoonlijk plan? Meegaat naar een gesprek over jouw zorgplan? Met je kijkt welke mogelijkheden er voor je zijn in wet- en regelgeving? Of gewoon iemand die alles eens samen met je op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie?

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Waar kan ik terecht in de gemeente Ede?
Heb je op dit moment een indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met MEE Veluwe via 055 526 9200 of info@meeveluwe.nl. Er is ook een checklist om je te helpen bij het opstellen, evalueren of bijstellen van jouw zorgplan. Download checklist >

Checklist voor en na keukentafelgesprek

Checklist voor zorgplan

10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact

Cursus of gespreksgroep

Download folder

Aankomende activiteiten

Chadrick: “Ik doe weer mee!”

Carola: “Ik doe weer mee!”