Oldebroek

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Oldebroek

Wil je graag dat iemand met je meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het Sociaal Team (WMO), het CJG, of bijvoorbeeld het UWV? Dat iemand je helpt bij het doen van een Wlz aanvraag? Samen met je bekijkt welke mogelijkheden er voor je zijn in wet- en regelgeving? Je ondersteunt als je niet tevreden bent over hulp die je ontvang? Of gewoon iemand die alles eens samen met je op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie?

Voor iedereen
Voor al dit soort vragen kun je bij de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE . Op alle gebieden zoals (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Leren en werken? Of bijvoorbeeld over regels en geldzaken. Voor jezelf of voor iemand in jouw omgeving. Het is fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Of die samen met je kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. En die altijd vanuit jouw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. De ondersteuning is gratis. Je krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van jouw zorgverzekering.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Waar kan ik terecht in de gemeente Oldebroek?
Voor vragen kan iedereen tot 18 jaar contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin te Wezep (038) 799 90 08.

Iedereen vanaf 18 jaar kan contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Veluwe via 055 – 526 9200 of info@meeveluwe.nl.

Wlz
Ontvang je langdurig zorg (Wlz)? Of heb je hier een indicatie voor? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met MEE Veluwe via 055 526 9200 of info@meeveluwe.nl. Er is ook een checklist om je te helpen bij het opstellen, evalueren of bijstellen van jouw zorgplan. Download checklist>

 

Checklist voor en na keukentafelgesprek

Checklist voor zorgplan

10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact

Cursus of gespreksgroep

Download folder

Chadrick: “Ik doe weer mee!”

Carola: “Ik doe weer mee!”