Oldebroek

Kortdurende onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Oldebroek
Soms loopt het in je leven even anders dan verwacht en ontstaan er vragen of keuzes waar je misschien niet alleen uitkomt. Dan is het prettig dat er iemand met je meedenkt, samen met jou alles op een rijtje zet en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie. Je kunt hiervoor terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.

De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft informatie en advies bij kortdurende vragen op allerlei gebied. Het kan hierbij gaan om vragen over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking, leren en werken of bijvoorbeeld over regels en geldzaken. Maar het kan ook gaan over het aanvragen van een Wlz indicatie, het ondersteunen bij een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of een andere instantie. Of als je ontevreden bent over de hulp die je ontvangt.

De ondersteuning is gratis. Je krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van de zorgverzekering.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Voor vragen kun je contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE Veluwe via 055 – 526 9200 of info@meeveluwe.nl.

Langdurige cliëntondersteuning in de gemeente Oldebroek
Wanneer de ondersteuningsvraag volgens jou langer aanwezig zal blijven en er meer tijd nodig is om jouw situatie samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken, heb je de mogelijkheid om cliëntondersteuning bij de gemeente te vragen.

Voor inwoners tot 18 jaar kun je voor vragen over opvoeden en de ontwikkeling van je kind contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin te Wezep via 038 – 799 9008 of www.cjgoldebroek.nl.

Voor inwoners vanaf 18 jaar kun je voor langdurige cliëntondersteuning op het gebied van zorg-wonen-welzijn, werk & inkomen, financiën & schulden, relatie en scheiden contact opnemen met het Sociaal Team Oldebroek via 0525 63 83 33 of sociaalteam@oldebroek.nl.

Wlz
Ontvang je zorg en ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) op basis van een indicatie of heb je hulp nodig bij het aanvragen hiervan? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met MEE Veluwe via 055 526 9200 of info@meeveluwe.nl.

Er is ook een checklist om je te helpen bij het opstellen, evalueren of bijstellen van jouw zorgplan. Download checklist>

 

Checklist voor en na keukentafelgesprek

Checklist voor zorgplan

10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact

Cursus of gespreksgroep

Download folder

Aankomende activiteiten

Chadrick: “Ik doe weer mee!”

Carola: “Ik doe weer mee!”