Steenwijkerland

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Steenwijkerland

Ontvang je langdurig zorg? Of heb je een indicatie voor zorg gekregen? En wil je graag dat iemand met je op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of je ondersteunt bij ontevredenheid? Je helpt bij het opstellen van jouw persoonlijk plan? Meegaat naar een gesprek over jouw zorgplan? Met je kijkt welke mogelijkheden er voor je zijn in wet- en regelgeving? Of gewoon iemand die alles eens samen met je op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie?

Voor iedereen
Voor al dit soort vragen kun je bij MEE terecht. Op alle gebieden en voor alle leeftijden. Voor jezelf of voor iemand in jouw omgeving. Het is fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Of die samen met je kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. En die altijd vanuit jouw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Je hebt geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. De ondersteuning is gratis. Je krijgt dus geen rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van jouw zorgverzekering.

De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen. (Licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen. Maar ook chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht.

Waar kan ik terecht in de gemeente Steenwijkerland?
Voor deze vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met MEE IJsseloevers via 088 633 0 633 of info@meeijsseloevers.nl. Er is ook een checklist om je te helpen bij het opstellen, evalueren of bijstellen van jouw zorgplan. Download checklist>

Jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar
Heb je vragen over opgroeien en opvoeden? Dan kun je terecht bij de GGD. Voorheen ging je met deze vragen en voor voorlichtingsactiviteiten naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Nu is de GGD er voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Natuurlijk kun je met vragen over jouw kind ook terecht bij de jeugdverpleegkundige op school of kinderopvang.

Consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar is er het Consultatiebureau. Ook dit valt nu onder de GGD. Voor jou verandert er niets. Het Consultatiebureau blijft op de locaties waar het nu zit (Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Giethoorn, Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove). Wel is er een nieuw telefoonnummer: (088) 44 30 702.

Integratie nieuwkomers
Deze taak lag tot nu toe bij Timpaan. Vanaf 1 januari 2018 is Vluchtelingenwerk Oost Nederland verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders in de gemeente Steenwijkerland. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer (026) 37 02 777.

Heb je vragen?
Heb je vragen of wil je meer weten? Dan kun je terecht bij Sociaal Werk De Kop. Dat kan telefonisch via (0521) 745 080 of per e-mail via info@sociaalwerkdekop.nl

Je kunt ook bij Sociaal Werk De Kop terecht voor o.a. de Rechtswinkel, het Mantelzorgnetwerk en Bureau Vrijwilligerswerk.

Checklist voor en na keukentafelgesprek

Checklist voor zorgplan

10 vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact

Cursus of gespreksgroep

Download folder

Aankomende activiteiten

Chadrick: “Ik doe weer mee!”

Carola: “Ik doe weer mee!”