Overzicht

‘Bemoedigingscadeautje voor jeugd en gezinnen in gemeente Staphorst’

08, feb, 2021

Een samenwerking tussen gemeente Staphorst, MEE IJsseloevers, steunpunt mantelzorg Carinova, stichting Schuilplaats en de jongerenwerkers van Saam welzijn.

We lezen en zien allemaal om ons heen dat de eenzaamheid en/of verveling onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarom willen wij als (hulpverlening)organisaties, graag een extraatje aanbieden in deze lastige tijd. Met een budget dat is beschikbaar gesteld vanuit de overheid, bieden we een cadeautje voor thuis aan. Zo kan er worden gekozen uit een gezelschapspelletje, een vogelnestkastje om zelf in elkaar te zetten, of een creatief pakketje. We willen graag iets extra’s doen en hier mee ook laten weten dat we beschikbaar zijn in deze tijd.

Wilt u graag zo’n pakketje aanvragen voor u zoon en/of dochter? Dan kan dat. Dit mag u doen via n.knol@saamwelzijn.nl. Geef de naam en het adres door, de leeftijden en de voorkeur voor een spel, een creatief pakketje of een vogelnestkastje. Zolang de voorraad strekt. Max 2 per gezin. Opgeven kan tot en met 15 februari. Het aanbod is verdeeld in 2 leeftijdscategorieën 6-12 en 12+.

Logeerkring Drenthe zoekt gastgezinnen in Assen e.o.

28, jan, 2021

Veel kinderen, ook met een beperking, vinden het een feest om af en toe een dagje uit te gaan of te mogen logeren. Ook voor kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder, broer of zus met een beperking is het fijn om er af en toe tussenuit te gaan en leuke dingen te doen. Logeerkring Drenthe biedt jonge mantelzorgers en kinderen met een lichte beperking de mogelijkheid om een dagje of weekend door te brengen bij een vrijwillig gastgezin. In Assen e.o. zijn we dringend op zoek naar fijne gastgezinnen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar oud.

De logés

Logeren via Logeerkring Drenthe is bedoeld om gezinnen te ondersteunen waarvan een van de gezinsleden een lichamelijke, psychische of (licht) verstandelijke beperking heeft. De logés zijn kinderen met een beperking, of kinderen waarvan de vader, moeder, broer of zus een beperking heeft. Samen met Logeerkring Drenthe wordt gezocht naar een goede match tussen het gastgezin en de logé. Vervolgens worden er goede afspraken gemaakt over de invulling, timing, mogelijke zorgbehoefte en eventuele onkostenvergoeding.

De vrijwillige gastgezinnen

Om goede matches te kunnen maken, zijn gastgezinnen van allerlei leeftijden en gezinssamenstellingen welkom. Er zijn logés die goed passen binnen een jong gezin, maar ook logés die zich beter voelen bij een ouder echtpaar, of samenlevende mannen en vrouwen, met en zonder kinderen. Ervaring met mensen met een beperking is niet vereist. Belangrijker is dat de logé en het gastgezin blij worden van elkaar. Om een goede band met elkaar op te kunnen bouwen, is het belangrijk dat de logés met enige regelmaat bij het gastgezin verblijven.

Meer weten?

Wilt u zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tabitha Roosenband via logeerkring@meedrenthe.nl of
06 – 4623 5186. Op www.logeerkring.nl vindt u ook meer informatie.

Tweede Kamerverkiezingen: Stem jij ook?

21, jan, 2021

Woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Met ‘Stem jij ook?’ maakt ProDemos deze verkiezingen toegankelijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat doen ze door in duidelijke taal uit te leggen wat de politiek doet en wat stemmen betekent, én door uitgebreid stil te staan bij hoe stemmen werkt.

Online informatiebijeenkomsten
ProDemos organiseert op 6 februari en 10 maart gratis online informatiebijeenkomsten over de verkiezingen van 10.00 tot 12.00 uur. Op een luchtige en begrijpelijke manier worden de deelnemers geïnformeerd over de verkiezingen. Het wordt een interactieve bijeenkomst, doordat de chat gebruikt kan worden. Mensen met een lichte verstandelijk beperking kunnen individueel aan deze workshop deelnemen, maar het is ook mogelijk om met een groep cliënten gezamenlijk de workshop volgen. De link om de bijeenkomst te volgen verschijnt op de dag zelf op de voorpagina van www.stemjijook.nl. Er is onbeperkt plek en vooraf opgeven is niet nodig.

Debat in Duidelijke Taal
Op zaterdag 13 februari (14.00 tot 15.30 uur) organiseert ProDemos het Debat in Duidelijke Taal. In dit debat gaan (kandidaat-)Kamerleden online met elkaar in gesprek over stellingen die aansluiten bij de belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking. De link om het debat live te kijken verschijnt op de dag zelf op de homepagina www.stemjijook.nl. Er is onbeperkt plek en vooraf opgeven is niet nodig.

Website en verkiezingskrant
De website stemjijook.nl staat vol informatie over de verkiezingen. Er zijn bijvoorbeeld leuke filmpjes te vinden waarin de politiek en stemmen worden uitgelegd. Stemjijook.nl is ook ontwikkeld voor professionals. Zij kunnen er veel materiaal vinden, waaronder de ‘Stem jij ook’-verkiezingskranten en een toolbox waarmee organisaties zelf een ‘Stem jij ook?’-bijeenkomst kunnen organiseren.

Ga naar stemjijook.nl/voor-professionals voor meer informatie.

Preventief coachen voorkomt afglijden kwetsbare scholieren

18, jan, 2021

Van april 2018 tot mei 2020 hebben 150 praktijkschoolleerlingen deelgenomen aan de pilot Toekomstcoach van MEE. Monitoring in een cliëntvolgsysteem toont aan dat deze methode voorkomt dat kwetsbare jongeren vroegtijdig uitvallen van school, thuis op de bank komen te zitten en verder afglijden.

Onderzoek in 2020 van het Centraal Bureau van de Statistiek laat zien dat er ruim 70.000 jongeren zijn zonder startkwalificatie. Zij lopen het risico langdurig thuis te komen zitten en niet meer mee te doen met de maatschappij. Hierdoor raken ze bij hulpverleners buiten beeld met kans op verslechtering van hun situatie door schulden, gezondheidsproblemen, verslaving en/of criminaliteit. Dit probleem is nu des te nijpender, omdat scholieren door de coronacrisis meer online en minder fysiek les krijgen en daardoor nog minder zichtbaar zijn bij de leerkrachten.

Een duurzame plek in de samenleving

De Toekomstcoach zorgt voor een soepele overgang van school naar het volwassen leven en voorkomt dat kwetsbare jongeren uitvallen van school en thuis op de bank komen te zitten.

MEE startte deze aanpak in samenwerking met praktijkscholen, het speciaal onderwijs en gemeenten verspreid over het hele land. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financierde tot mei 2020 een pilot voor deze aanpak. Met het cliëntvolgsysteem van AdSysCo heeft MEE ruim 150 trajecten Toekomstcoach nauwkeurig geregistreerd en gemonitord. Deze effectmeting toont aan dat het inzetten van de Toekomstcoach inderdaad een preventieve waarde heeft:

  • De maatschappelijke en financiële positie van de jongeren zijn verbeterd. Zo is het aandeel deelnemers dat betaald werk heeft toegenomen van 13 naar 30 procent.
  • De zelfredzaamheid is toegenomen op alle 13 levensgebieden waarvoor dit gemeten is.
  • Jongeren zijn positiever over hun eigen deelname aan de maatschappij. Dit blijkt uit de rapportcijfers die zie hiervoor geven aan het begin en aan het eind van het traject.
  • Er wordt bespaard op uitkeringen en schulphulpverlening De schatting is dat het bij deze pilot €288.000 bespaard is op maatschappelijke kosten.

Lees hier de volledige rapportage.

Wat is de Toekomstcoach?

De Toekomstcoach is een gespecialiseerde vorm van cliëntondersteuning. Het is een methodiek voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De methode is erop gericht om jongeren actief te laten meedoen aan de samenleving en daarbij een toekomst kunnen opbouwen. De Toekomstcoach is er voor:

  • scholieren die dreigen uit te vallen,
  • jongeren aan het eind van hun opleiding die ondersteuning nodig hebben bij de stap naar betaald werk omdat ze anders uitvallen,
  • jongeren zonder baan en zonder zinvolle dagbesteding, opleiding of (vrijwilligers)werk.

Hoe maakt de Toekomstcoach het verschil?

De Toekomstcoach is een integrale aanpak die verdergaat dan reguliere cliëntondersteuning en schoolmaatschappelijk werk. Het grote verschil is dat de Toekomstcoach preventief betrokken blijft, ook als de hulpvraag is opgelost. Wanneer de jongere alsnog dreigt uit te vallen, kan de Toekomstcoach snel op- en afschalen en direct schakelen tussen school, gemeente, UWV en het werkbedrijf. De Toekomstcoach verbindt, is laagdrempelig en altijd nabij. Dit voorkomt draaideurproblematiek.

De Toekomstcoach voor jouw gemeente en school

De aanpak Toekomstcoach is gezamenlijk ontwikkeld en kan in iedere gemeente en op iedere school worden uitgevoerd. Meer weten? Ga met ons in gesprek.

Nooit meer helemaal de oude

14, jan, 2021

“Revalidatie na corona zwaarder dan gedacht: ‘We zien steeds meer patiënten met de symptomen van een herseninfarct’“, kopte Dagblad van het Noorden met een foto van een coronapatiënt die de IC verlaat. Veel ex-coronapatiënten lijken alledaagse dingen niet meer te kunnen. Een herkenbaar pad na weken van coma. Vermoeidheid, overprikkeling, stoornissen in taal, spraak en begrijpen, vertraagde informatieverwerking, gedragsveranderingen, emotionele en seksuele ontremming. Dergelijke voorbeelden van ‘restverschijnselen’ van hersenschade zijn volgens de Hersenstichting blijvend bij 25-30% van de mensen die spontaan uit coma ontwaken (Bron: Hersenstiching.nl).

Symptomen van hersenletsel

Dit ‘nooit meer helemaal de oude’ is ook een veel gehoorde klacht na een sport- of verkeersongeluk, val van een trap, klap tegen het hoofd, herseninfarct, tumor of bijvoorbeeld hartstilstand. Maar na een ziekenhuisbezoek of revalidatie raken mensen vaak uit beeld. Dit blijkt uit het onderzoeksproject Casemanagement Hersenletsel binnen het VWS-programma Volwaardig leven, waarin ook MEE met casemanagers betrokken is in een pilot voor tijdige opvolging.

We denken niet snel aan de mogelijkheid van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en worden er niet vaak naar verwezen, ook al is er in Nederland veel aanbod van goede zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Als mensen thuis het leven weer moeten oppakken en merken dat dit niet meer goed lukt, kunnen zij en hun naasten vaak moeilijk de juiste ondersteuning vinden als ze die nodig hebben. En soms pas jaren later – en een stempel van ‘verward persoon’, verlies van baan of gezin verder – de link leggen met niet-aanboren hersenletsel. Het ministerie van VWS erkent dit probleem en heeft daarom een pilot met casemanagers hersenletsel opgenomen in het programma ‘Volwaardig leven’ als één van de vijf pilots met onafhankelijke cliëntondersteuning.

Pleidooi voor meer opvolging

MEE pleit voor meer samenwerking in de keten als ‘linking pin’ tussen tijdig signaleren en preventie, bijvoorbeeld in de vorm van casemanagement. Ook na ontslag uit het ziekenhuis als gevolg van corona. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we symptomen eerder herkennen en mensen sneller kunnen leiden naar passende hulp of zorg.

Meer informatie over het project Casemanagement Hersenletsel >

Ga met ons in gesprek >

Meld jouw gemeente aan als koploper clientondersteuning

14, jan, 2021

Wil jij in jouw gemeente samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling van onafhankelijke cliëntondersteuning? Je kunt jouw gemeente of regio uiterlijk 7 februari 2021 bij Movisie aanmelden als één van de nieuwe koplopers! Klik hier om jouw gemeente aan te melden >

Koplopertraject Cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is van belang voor de juiste toegang tot zorg en ondersteuning. Het helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. In 2017 startten de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met ondersteuning van kennisinstituut Movisie, het Koplopertraject Cliëntondersteuning om de ontwikkeling van cliëntondersteuning een impuls te geven. Gedurende de eerste drie jaar hebben 92 koplopergemeenten het voortouw genomen om aandacht te vragen voor het ontwikkelen van goede, zichtbare cliëntondersteuning. In deze laatste wervingsronde is er opnieuw ruimte voor koplopergemeenten of -regio’s die willen inzetten op het versterken van cliëntondersteuning. Koplopergemeenten gaan gedurende twee jaar aan de slag om cliëntondersteuning voor inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken. Dit wordt door het ministerie van VWS financieel ondersteund.

Waarom deelnemen?

Als koploper kies je zelf de gewenste ontwikkelrichting, thema’s en eventueel de doelgroepen die jij in jouw gemeente beter wil bedienen. Koplopers ontplooien activiteiten om in hun regio het belang van de functie uit te dragen en de geleerde lessen te delen, de zogenaamde ambassadeursfunctie. Gedurende het koplopertraject worden door Movisie goede voorbeelden gesignaleerd, beschreven en verspreid, zodat je als gemeente ook kunt leren van andere gemeenten.

Het Koplopertraject Cliëntondersteuning faciliteert en stimuleert de kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en inwoners. Je kunt je ook als regio aanmelden. In dat geval pak je de doorontwikkeling van cliëntondersteuning samen met regiogemeenten op.

Bron: Movisie

Zelfstandig wonen in Zwolle dankzij inzet Wooncoach

05, jan, 2021

Het door Openbaar Belang geïnitieerde pilotproject ‘Wooncoach Zwolle’ start in januari 2021. Hiermee wordt zelfstandig wonen – en meedoen in de maatschappij – beter mogelijk gemaakt voor mensen die nu nog beschermd wonen, ‘bankhoppen’ of in maatschappelijke opvang zitten. De pilot is een samenwerking tussen woningcorporatie Openbaar Belang, de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers.

Een van de vragen is hoe je als bewoner in de wijk komt en – al dan niet gesteund door buurtbewoners – weer mee kunt doen in de maatschappij. “Hoe pas ik mij aan op mijn omgeving en hoe voorkom ik dat er problemen ontstaan?” Door preventieve begeleiding bij het zelfstandig wonen, speelt Openbaar Belang hierop in. De corporatie stelt in dit pilotproject extra woningen beschikbaar voor bewoners die nu nog in een beschermde of niet-zelfstandige woonsituatie zitten. Dit in combinatie met begeleiding door een Wooncoach vanuit MEE IJsseloevers maakt de kans op succesvol zelfstandig wonen groter. Deze pilot past bij de visie van de drie partijen om hulp en ondersteuning zoveel mogelijk in het gewone leven van inwoners te bieden. Dichtbij of in huis, en zo licht als mogelijk is.

Een goede mix van bewoners

Voor al haar wooncomplexen heeft Openbaar Belang beoordeeld waar meer variatie van bewoners kan komen. Hierdoor ontstaat een goede leefbare buurt. Op basis van deze zogenaamde ‘magische mix’ ontstaan toekomstbestendige wooncomplexen en komen nieuwe mensen bewust in een bepaalde woning en buurt te wonen.

Preventieve werking inzet Wooncoach

Niet alle nieuwe bewoners lukt het om direct zelfstandig ergens te gaan wonen. Soms zijn er uitdagingen die aangegaan moeten worden of vindt iemand het lastig om te bedenken hoe je met je buurtgenoten om moet gaan. Dan is het prettig als er iemand is die daarbij kan helpen: de Wooncoach. Openbaar Belang is daarom een samenwerking gestart met de gemeente Zwolle en MEE IJsseloevers. Met de inzet van een Wooncoach wordt het zelfstandig wonen makkelijker voor de bewoner, maar ook voor de bewoners er omheen. De Wooncoach houdt de bewoner in beeld, is de persoonlijke vraagbaak van de bewoner op het vlak van goed huurderschap en betrekt zijn naaste(n), fungeert als vertrouwenspersoon en helpt een goede buurman/buurvrouw te zijn.

Het pilotproject

Vanaf januari 2021 start de pilot in Zwolle met 10 nieuwe bewoners. Zij gaan een woning van Openbaar Belang huren én krijgen daarbij een Wooncoach. De medewerking van de coach is een voorwaarde voor het huurcontract en wordt hierin ook opgenomen. De Wooncoach levert geen zorg en is een onafhankelijk persoon. Van belang is dat de Wooncoach de bewoner activeert om de regie over zijn of haar leven op te pakken. Hierdoor bereiken we dat deze bewoners niet langer tussen wal en schip vallen.

Onderzoek impact Covid-19 op LVB-ers en laaggeletterden

10, dec, 2020

MEE is gestart met een grootschalig onderzoek naar de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden aan professionals en gemeenten.

Hiervoor wordt gekeken naar:

  • in hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd,
  • de impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door MEE Gelderse Poort in samenwerking met AMPHI, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden, Sterker op eigen benen, Radboud Universiteit en Pharos aan dit onderzoek.

Ontwikkelen vragenlijst

Op basis van de vragenlijst van het RIVM en de GGD die de invloed van de coronamaatregelen meet, is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld. In samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen is de vragenlijst herschreven waardoor deze beter aansluit op de doelgroep. De vragenlijst wordt via het, speciaal voor de doelgroep ontwikkelde, platform Crowdience aangeboden. Hierdoor wordt het invullen van de vragenlijst voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt. De vragenlijst wordt de komende 1,5 jaar 3 keer uitgezet onder de doelgroep.

Eerste onderzoeksperiode

Vanaf 9 november tot 13 december 2020 kon de enquête voor het eerst ingevuld worden, in maart 2021 volgt de tweede onderzoeksperiode. De vragenlijst kon zelfstandig online ingevuld worden, of samen met een ondersteuner. De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een LVB, mensen die moeilijk lerend zijn of mensen die door een andere reden taal minder goed begrijpen.

Kijk voor meer informatie op www.meegeldersepoort.nl.

Proef met Hulpkaart op NS-stations Enschede en Hengelo

01, dec, 2020

Er zijn mensen die soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt raken en letterlijk of figuurlijk even ‘de weg kwijt zijn’. Door (te) veel prikkels of een stresssituatie kunnen deze mensen in paniek raken. Voor omstanders is het soms onduidelijk hoe zij het beste in deze situaties kunnen handelen.

Vaak is iemand wel in staat om op een rustig moment te benoemen waar behoefte aan is wanneer het mis gaat. Om mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is de NS gestart met een proef met de Hulpkaart op station Hengelo en Enschede.

Hulpkaart – voor als je er zelf geen woorden voor hebt

De Hulpkaart is een eenvoudig opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas waarop staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart ontvangen wel of juist niet kunnen doen. Zo biedt de Hulpkaart de kaarthouder de mogelijkheid regie te houden in situaties waarin hij/zij zelf even geen woorden heeft, en geeft de Hulpkaart houvast aan mensen die een ander wel willen helpen, maar niet altijd weten hoe.

Partijen slaan handen ineen om Hulpkaart stap verder te brengen

De NS heeft de afgelopen tijd samen met Bureau Herstel van Mediant, MEE en VLOT (het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam van de VNG en de ministeries van VWS, BZK en JenV) de handen in een geslagen om ervoor te zorgen dat gestart kon worden met de proef op de Twentse stations met als uiteindelijk doel om de juiste hulp te kunnen bieden aan kwetsbare personen op de stations en overlast voor reizigers en personeel te verminderen.

De proef op de stations Enschede en Hengelo moet duidelijk maken of het vragen naar de Hulpkaart in minder acute situaties helpt om NS-medewerkers Veiligheid & Service meer handelingsperspectief te bieden en escalatie en inzet van de politie te voorkomen. Daarnaast hopen de partijen dat mede door deze proef (en ook andere initiatieven, zoals de recent gestarte publiekscampagne over de hulpkaart) een vliegwieleffect ontstaat op andere stations en bij andere organisaties waardoor de Hulpkaart verder wordt gebracht en geborgd.

Proef is van start

Inmiddels hebben de NS-medewerkers Veiligheid & Service deelgenomen aan een eerste bijeenkomst georganiseerd vanuit MEE om hen meer kennis over de Hulpkaart en handelingsperspectief te bieden tijdens situaties waarin een persoon afwijkend, opvallend en/of verward gedrag vertoont. Ten tijde van de proef staan medewerkers van Bureau Herstel klaar om letterlijk op de fiets te springen en mensen ter plekke te helpen bij het opstellen van een Hulpkaart en hen zo in toekomstige situaties de gelegenheid te geven om de regie te behouden.

Reizigers en personeel op de stations worden geattendeerd op de proef door een flyer en er kunnen visitekaartjes worden uitgedeeld als men interesse heeft om de Hulpkaart op een later moment op te stellen. Adviseurs vanuit VLOT leveren projectondersteuning bij de proef, bewaken de voortgang en zorgen voor concrete communicatieproducten, zoals een visuele procesplaat die de NS-medewerkers Veiligheid & Service helpt om uitvoering te geven aan de te nemen stappen in het proces.

Meer informatie

Meer weten over de Hulpkaart? Neem dan een kijkje op www.hulpkaart.nl waar onder andere een video staat met een toelichting over de Hulpkaart en het belang vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige. Meer weten over de proef? Neem contact op via Laura.Boelsma@ns.nl.

De proef is een samenwerking tussen NS , Bureau Herstel van Mediant, MEE en VLOT.

Breinlijn wijst de weg bij hersenletsel

12, nov, 2020

Heb jij of heeft een naaste hersenletsel? Of ontmoet je beroepsmatig mensen met hersenletsel? Breinlijn is een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel. Een hersenletsel deskundige in jouw regio verwijst je vervolgens naar passende zorg en ondersteuning. De breinlijn is er voor getroffenen en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en andere hulpverleners. Breinlijn is online en telefonisch bereikbaar via www.breinlijn.nl of 085 – 225 0244.

In Nederland krijgen jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen te maken met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen op hun dagelijks leven. Het leven na bijvoorbeeld een infarct, ongeluk, ziekte of tumor is nooit meer hetzelfde. Ik blijf maar last houden van vermoeidheid? Kan ik mijn werk nog wel doen? Waar kan ik sporten? Hoe ga ik om met verandering in het karakter van mijn partner? Waar vind ik lotgenoten? Ben ik een mantelzorger? Hoe regel ik gezinsondersteuning?

Vanaf 10 november ook actief in Flevoland

Vanaf 10 november is Breinlijn ook actief in Flevoland, waar iedereen met vragen over hersenletsel terecht kan. Het Hersenletselteam Flevoland bestaat uit samenwerkende partners: MEE IJsseloevers, WijDoen, Interakt Contour, Merem, Windesheim. Op 9 december was de feestelijke, landelijke kick-off van Breinlijn.

Hoe werkt de breinlijn?

De breinlijn heeft een algemeen nummer en een e-mailadres. Het team van deskundigen weet veel van de mogelijke gevolgen en kan snel tot de kern van het probleem komen. Zij helpen de vraag over hersenletsel te verduidelijken en je verder op weg te helpen met informatie of naar de best passende zorg of ondersteuning. Mensen die bellen of een bericht achterlaten op de website krijgen binnen twee werkdagen een reactie.

Breinlijn – wijst de weg naar ondersteuning bij hersenletsel
Online: www.breinlijn.nl | Telefonisch: 085 – 225 0244