Project ‘Drie kunnen meer dan één-nieuwsbrief

1e nieuwsbrief Project ‘Drie kunnen meer dan één.

In december 2020 is het project ‘Drie kunnen meer dan één’ gestart. In dit project werken vier organisaties (MEE, RIBW Overijssel, GGNet en Dimence) en Hogeschool Windesheim samen aan het verbeteren van de samenwerking tussen cliënten, naastbetrokkenen en professionals. Dit is de eerste nieuwsbrief, waarin we terugblikken op onze belevenissen en ervaringen tijdens de afgelopen vier maanden. Er is heel wat gebeurd!

Ben je cliënt, naastbetrokkene of professional van/bij MEE en wil je deelnemen aan dit project? Dan kan! Neem contact op met Marloes Wijermars voor meer informatie- m.wijermars@meeijsseloevers.nl of 06 51 54 24 00.

Meer weten?

Meer informatie over het project en de samenwerking vind je hier.

Contact