Psychodiagnostisch onderzoek

Binnen MEE zijn gedragskundigen werkzaam waarop interne en externe professionals een beroep kunnen doen voor:

  • Psychodiagnostisch onderzoek bij het vermoeden van een  verstandelijke beperking. Onderzoek of er GGZ-problematiek of een verstandelijke beperking op de voorgrond ligt, intelligentieonderzoek en eventueel aanvullend (basis)persoonlijkheidsonderzoek. Uit ervaring blijkt dat professionals werkzaam in bijvoorbeeld wijkteams op basis hiervan beter in staat zijn om de situatie in te schatten en passende ondersteuning te realiseren.
  • Inzicht in de eigen mogelijkheden van de cliënt in relatie tot de (vermoedelijke) beperking, al dan niet met behulp van het netwerk, wat de cliënt kan leren en waar ondersteuning bij nodig is op het gebied van wonen, dagbesteding/werk of opleiding/school. Zodat de zelfredzaamheid en participatie zoveel mogelijk wordt bevorderd.
  • Psycho-educatie (uitleg) aan de cliënt of het netwerk wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking. Hierdoor kan de cliënt omgaan met diens beperking en is het netwerk duurzaam in staat om iemand te ondersteunen in het leven, zodat deze zo zelfredzaam mogelijk kan functioneren in de maatschappij en onnodig toekennen van voorzieningen wordt voorkomen.
  • Consultatie of meedenken bij casuïstiek, zodat direct passende ondersteuning gerealiseerd kan worden.

Meer informatie of vragen over het op afroep beschikbaar stellen van gedragskundigen? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Het netwerk van Mirjam (32) is duurzaam in staat om haar te ondersteunen in haar leven

Op basis van het advies kan het wijkteam passende ondersteuning voor Rita (42) realiseren