Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Ketenaanpak mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema ketenaanpak en samenwerking, in relatie tot mensen met een beperking. Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema ketenaanpak en samenwerking rondom kwetsbare mensen: overheid, samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties en ketenpartners binnen veiligheid en justitie, schuldhulpverlening, onderwijs, zorg en welzijn of bijvoorbeeld arbeid.

Ketenaanpak mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. We nodigen iedere organisatie die actief is op dit thema uit om met ons in gesprek te gaan. Om te bekijken hoe we samen meer mogelijk kunnen maken.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact