Samen lekker lang leven

Gezond leven, het klinkt zo eenvoudig. Overgewicht? Dan ga je gewoon fanatiek sporten en op je eten letten. Maar voor een aantal mensen is dat niet zo makkelijk. Zij kampen bijvoorbeeld met lichamelijke klachten waardoor sporten een hele opgave is. Ook komt het voor dat het inkomen gezonder leven niet altijd toelaat. Of zijn ze zich überhaupt niet bewust van het feit dat ze niet gezond leven. MEE is het project Samen Lekker lang Leven gestart om deze mensen – en hun gezin – te begeleiden. Er is momenteel nog plek voor nieuwe deelnemers.

Integrale aanpak
MEE heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld waarbij een intensief en op maat gemaakt traject aangeboden wordt door ervaren (gezins)coaches. Deze interventie biedt mogelijkheden om met gezinnen (of individuen) met een lage SES significant en duurzaam te werken aan gezondheidsbevordering. Een begeleidingstraject duurt maximaal 1,5 jaar. We bekijken samen met het gezin (of individu) waarom het hen niet lukt om gezonder te leven in combinatie met afvallen. De kracht zit in de combinatie van expertise en een brede integrale aanpak. Elke situatie of elk ‘probleem’ wordt in onderlinge samenhang bekeken. En vaak is een ondersteuningsaanbod op meerdere levensgebieden tegelijk nodig. MEE verbindt en coördineert de expertise van samenwerkings- en ketenpartners hierin.

Aansluiting op regulier aanbod
Binnen dit project worden de deelnemers zoveel mogelijk verleid tot en gecoacht om gebruik te maken van de voorzieningen (diëtiste, fysiotherapie) die aanwezig zijn in de gemeente of om hulp in te schakelen van reguliere hulpverlening (regelingen gemeente, sociaal team, schuldhulp-maatje, etc.). Aansluiting op regulier aanbod is essentieel in verband met de borging van het project. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen om de voorziening en hulpverlening waar nodig aan te passen aan de specifieke doelgroep van dit project.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact