Samen sterk voor transparantie in de zorg

Cliënten onafhankelijk bij laten staan bij de evaluatie van hun zorgplan. Het is sinds dit jaar een verworven recht in de Wet Langdurige Zorg. Maar om dit als zorgaanbieder ook actief uit te dragen, daar is lef voor nodig. Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland, die ambulante zorg en begeleiding biedt aan mensen met een beperking in Flevoland en Noord-Veluwe, durft het als een van de eersten aan. Ze vroeg MEE Veluwe een samenwerking met hen aan te gaan en alle cliënten met een indicatie voor langdurige zorg actief de keuze te geven zich onafhankelijk bij te laten staan bij het evaluatiegesprek. Wie volgt? 

Alle cliënten van de Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland wordt actief de keuze gegeven om door MEE ondersteund te worden bij de evaluatie van hun zorg- of begeleidingsplan; de overeenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder waarin opgenomen is welke zorg en ondersteuning op welke wijze geleverd wordt. Na instemming van de cliënt, wordt MEE ingeschakeld. “In een voorgesprek bespreken we onder andere wat de cliënt van het zorgplan vindt, zodat de cliënt uitgenodigd wordt in het evaluatiegesprek zijn stem te laten horen. Bijvoorbeeld ook om aan te geven wat hij zelf kan of wil. Tijdens het gesprek kunnen we de cliënt als het nodig is ook herinneren aan wat hij in het voorgesprek heeft aangegeven”, aldus Marga de Valk, cliëntondersteuner bij MEE Veluwe.

Lef
Cliënten een stem geven, dat getuigt van lef. Marga: “Deze organisatie geeft cliënten de kans om breder te kijken dan de visie van de eigen organisatie. Ze geeft cliënten een stem. Precies zoals de wet het bedoeld heeft.” Voor Ambulante Hulpverlening een vanzelfsprekendheid. Erik van Malenstein, directeur Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland: “Wanneer hulpverlening een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het leven van de cliënt, draag je als hulpverlener een grote verantwoordelijkheid. Ondanks alle inspanningen, bewustzijn en oprechte betrokkenheid kunnen er echter blinde vlekken ontstaan. Deze kunnen leiden tot ongewenste afhankelijkheid van de cliënt ten opzichte van de hulpverlener en/of organisatie. Om dit te voorkomen is het van belang op verschillende manieren kritiek te organiseren. De stem van de cliënt, ondersteund door MEE, zorgt ervoor dat wensen en behoeften van de cliënt centraal komen te staan. Wij zien de samenwerking met MEE als een goede aanvulling op de continue verbetering van zorg en dienstverlening.”

Recht op cliëntondersteuning
Om de positie van cliënten te versterken, is in 2015 het recht op cliëntondersteuning expliciet opgenomen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Cliënten met een Wlz-indicatie, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en bijvoorbeeld cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), kunnen zonder tussenkomst van een organisatie kosteloos een beroep doen op een cliëntondersteuner voor informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden. Maar ook voor het opstellen, evalueren en bijstellen van een persoonlijk plan of zorgplan, waarin de invulling van de Wlz-zorg wordt vastgelegd. Daarnaast kan de cliëntondersteuner helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder of bemiddelen wanneer de cliënt het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen. Naast MEE, kunnen cliënten ook bij Zorgbelang terecht voor cliëntondersteuning.

Contact