Samen werken aan een toegankelijke gemeente

Steeds meer gemeenten werken actief aan het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Zo ook in Nijkerk. Onder de vlag van de ‘Nijkerkse Inclusie Agenda’ organiseert MEE o.a. trainingen rondom het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking en een panel van ervaringsdeskundigen om te raadplegen bij toegankelijkheidsvragen voor een breed publiek. Van professionals in de zorg tot vrijwilligers binnen sport en cultuur. Met veel belangstelling tot gevolg.

Training met handvatten en tips
We hebben dagelijks contact met veel verschillende soorten mensen. Onder hen bevinden zich ook mensen met een beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Een beperking valt niet altijd op. Dit kan soms leiden tot ruis en onbegrip. Onder de vlag van de Nijkerkse Inclusie Agenda werd daarom bijvoorbeeld de training “Herkennen van en omgaan met mensen met een beperking” aangeboden door MEE en de Gemeente Nijkerk.

De deelnemers waren zeer verschillend: van professionals uit de zorg tot vrijwilligers uit de sport en cultuur. De belangstelling was zo groot dat er al snel een tweede training georganiseerd moest worden. Jeanet Godeke, trainer van MEE: “We zijn heel blij met deze grote en diverse opkomst, omdat we daarmee echt een sterke basis neerleggen om het meedoen van mensen met een beperking in Nijkerk te verbeteren. We hopen dat de tips uit de training zich zo als een olievlek over Nijkerk verspreiden.”

Naast uitleg over de kenmerken en achtergronden van een licht verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren hersenletsel, was er veel aandacht voor tips en handvatten om de communicatie te verbeteren. Hiervoor sloot ook een ervaringsdeskundige, iemand met autisme, aan. Zijn persoonlijke verhaal maakte erg veel indruk op de deelnemers. “Ik besef me nu dat ik communicatie vaak onnodig lastig maak. Ik probeer mijn boodschap vaak zachtjes over te brengen, maar ik zie nu dat dit soms juist averechts werkt”, aldus een van de deelnemers.

“Wees nieuwsgierig naar de ander” was een van de boodschappen uit de training. “Neem de tijd om met een ander in gesprek te gaan en probeer goed door te vragen en samen te vatten.” Enkele andere tips waren bijvoorbeeld het visueel ondersteunen van communicatie en het aanbieden van keuzes beperken tot een paar duidelijke opties. “Onze ervaring is dat deze tips goed werken, maar dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Ga daarom altijd samen op zoek naar wat het beste werkt en spreek het uit als je ergens last van hebt”, benadrukt Jeanet Godeke.

Panel van ervaringsdeskundigen
Ook kunnen professionals en vrijwilligers het “Nijkerkse Inclusie Panel” vragen om hun ervaringen met hen te delen. Dit is een poule van ervaringsdeskundigen, mensen met verschillende beperkingen en achtergronden. Bijvoorbeeld over de begrijpelijkheid van informatie of de ervaringen met hun dienstverlening.

De training en het panel zijn onderdeel van de Nijkerkse Inclusie Agenda. Met deze agenda wil de gemeente Nijkerk de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Nijkerk verbeteren. Het gaat daarbij om allerlei facetten van toegankelijk, zoals de mogelijkheid om een gebouw te betreden en de leesbaarheid van informatie.

Wilt u ook aan de slag met toegankelijkheid in uw gemeente? Onze projectleider kunnen het vraagstuk van kop tot staart voor u oppakken, samen met ervaringsdeskundigen in kaart brengen wat er nodig is in uw gemeente en de samenwerking met partners zoeken. Neem hiervoor contact op met één van onze projectleiders via T 088 633 0 633 of benader uw contactpersoon bij MEE.

Contact