Schakelen tussen stelsels

MEE werkt stelseloverstijgend. Hoewel de uitvoering van cliëntondersteuning afzonderlijk vanuit de Wmo en Wlz gefinancierd en georganiseerd wordt, zijn de lijnen binnen de MEE-organisatie kort en kunnen burgers, wanneer zij vanuit de Wmo ondersteund zijn bij het aanvragen van een Wlz-indicatie, vervolgens voor verdere ondersteuning vanuit de Wlz (warm) overgedragen worden naar Wlz-consulenten. Op deze manier gaat de ondersteuning niet onterecht ten koste van de beschikbare tijd en middelen vanuit de Wmo en is de inwoner verzekerd van verdere (cliënt)ondersteuning. Het kantelpunt zit dus nadat de Wlz-indicatie aangevraagd is vanuit de Wmo.

Hoe zat het ook alweer, in de Wlz?
Inwoners met een Wlz-indicatie (VG, GGZ,  ouderen, etc.) kunnen vervolgens, op basis van het eveneens aanwezige recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz, rechtstreeks een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner voor:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden, cliëntrechten en/of wachttijden;
  • Het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan waarin de invulling van de Wlz-zorg kan worden vastgelegd;
  • Het vinden van een passende zorgaanbieder;
  • Het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan bij verblijf in een instelling;
  • Bemiddeling wanneer de inwoner het niet eens wordt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorgvraag en het nakomen van bepalingen hierbinnen.

De cliëntondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Voor inwoners is de ondersteuning altijd gratis. Alle inwoners die zich bij het wijk-/toegangsteam van de Wmo melden met een hulpvraag, maar die reeds in het bezit zijn van een Wlz-indicatie, kunnen per direct overgedragen worden naar Wlz-consulenten die hiervoor apart beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk. Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Ook nadat inwoners ondersteund zijn door het wijk-/toegangsteam bij de aanvraag voor een Wlz-indicatie en verdere ondersteuning niet meer onder de Wmo valt, kan de inwoner (warm) overgedragen worden naar een Wlz-consulent.

Contact