Schulden

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. We laten ons makkelijk beïnvloeden door trends, reclame en sociale factoren en één foutje op internet leidt al snel tot grote problemen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal (zeer) laagopgeleiden onder mensen met schulden fors is oververtegenwoordigd. Tegelijkertijd geven professionals die te maken hebben met mensen met schulden, zoals schuldhulpverleners en bewindvoerders, aan dat hun kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) te beperkt is voor een effectieve omgang*. Ook kredietbanken en gerechtsdeurwaarders- en incassobureaus geven aan dat beperkte leesvaardigheden, hetgeen ook kenmerkend is voor mensen met een LVB, effectieve omgang met financiële problemen bemoeilijkt**.

Mensen met een beperking en schulden
Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen verschillende factoren en kenmerken gelijktijdig een rol waardoor zij sneller in de financiële problemen komen. Denk aan onvoldoende overzien van risico’s en consequenties van het eigen handelen. Maar ook financieel misbruik door de kwetsbaarheid die een LVB vaak met zich meebrengt. Of het lastig vinden om van online diensten gebruik te maken. Daarnaast staat stress, fouten en gemiste kansen die het gevolg zijn van onzekerheid over niet-begrepen brieven oplossingen in de weg. Evenals de verwachting over het correct kunnen inschatten van de ernst van de eigen financiële situatie.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van schulden?
Enkele voorbeelden:

Bekijk ook de toolbox ‘LVB en schulden’ voor gratis e-learnings, animatievideo’s, achtergrondstudies en andere tools voor professionals die te maken hebben met mensen met schulden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

* NVVK, BPBI, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, Divosa, Cedris, SBCM, MEE NL (2018), ‘LVB, schulden en werk’
** Kredietbank Nederland, Syncasso Nederland BV, Stichting Lezen en Schrijven, Rijksuniversiteit Groningen (2019), ‘Lezen is niet begrijpen’.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact