Schuldhulpverlening

Meer mogelijk maken voor schuldhulpverleners
De toenemende schuldenproblematiek en de oververtegenwoordiging van het aantal (zeer) laag opgeleiden onder mensen met schulden. Een steeds complexere samenleving bol van beïnvloeding door trends, reclame en sociale factoren. Financieel misbruik, een druk op de knop verwijderd. Een gebrek aan leesvaardigheden die een effectieve omgang met financiële problemen bemoeilijkt. Of de stress die het gevolg is van onzekerheid over niet-begrepen brieven. En hoge verwachtingen ten aanzien van het individu over het correct inschatten van de ernst van de eigen situatie. Het zijn actuele thema’s die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen (schuldhulpverlening) voor een effectieve aanpak van schulden bij kwetsbare doelgroepen en tegelijkertijd onnodige (maatschappelijke) kosten voorkomen.

De oplossing is meedoen
MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Hierdoor weten wij als geen ander wat nodig is voor een effectieve aanpak van schulden bij kwetsbare doelgroepen. MEE fungeert als expertisepartner op het gebied van inclusie (meedoen) en helpt organisaties in de keten rondom schulden bij hun vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk binnen de keten rondom schuldhulpverlening.

Enkele voorbeelden

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact