Seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek

Sexting, sextortion, grooming en social media. Online verspreiding van naaktfoto’s is aan de orde van de dag. Het aantal meldingen van online misbruik van kinderen en jongeren is in korte tijd met bijna 20% gestegen*. Het gebruik van social media speelt een grote rol. Steeds vaker worden jonge meiden via social media benaderd door mannen en vrouwen met gedwongen prostitutie als doel. Bovendien is gebleken dat meisjes met een licht verstandelijke beperking meer kans hebben om slachtoffer te worden van gedwongen prostitutie**. Het aangeven van grenzen op social media is nog lastiger dan het al is in het dagelijks leven.

Specialistische expertise
MEE heeft specifieke kennis op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek in relatie tot mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bv. stoornissen in het autismespectrum. Vanuit de integrale aanpak is MEE al ruim 10 jaar verantwoordelijk voor de hulpverlening vanuit ketenaanpak en werkt in die hoedanigheid nauw samen met de politie en Veilig Thuis, bv. rondom aanpak en preventieacties. Onze ervaring is dat 80% van de 60-80 klassen waar we jaarlijks komen voor gastlessen aangeeft te maken te hebben met online verspreiding van naaktfoto’s.

Voorbeelden van inzet

  • Het geven van ouderavonden, gastlessen en collectieve cursussen voor (ouders van) (kwetsbare) jongeren op het gebied van seksualiteit en relaties, omgaan met social media en weerbaarheid
  • Het trainen van professionals op het gebied van sexting, sextortion, grooming, social media en loverboyproblematiek
  • Het op afroep inschakelen van specialistische expertise om te ondersteunen bij casuïstiek, consultatie, overname van casussen en/of toeleiding naar passende ondersteuning
  • Het geven van advies en/of projectleiding rondom (keten) aanpak van loverboyproblematiek, protocollering op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek
  • Het bieden van individuele ondersteuning, bijvoorbeeld bij cliënten met een Wlz-indicatie

Meer weten? Neem contact op met MEE  via T 088 633 0 633.

* Forse toename van afpersing met naaktfoto’s via internet (NOS, 25 januari 2017

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact