Trainingen sociale netwerkversterking

Zelfredzaamheid. Meer zelf doen. Mét hulp van het netwerk om mensen heen. Het zijn de speerpunten van de nieuwe organisatie rondom maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Waar het werkelijk om gaat, is het benutten van de eigen kracht van de hulpvrager om de oplossing zoveel mogelijk bij de hulpvrager zelf te houden. En daarmee ook de regie. Maar hoe doe je dat? En wat als er geen netwerk lijkt te zijn om op terug te vallen? Sociale Netwerk Versterking, de unieke werkwijze van MEE, is de kanteling in praktijk.

Basistraining Sociale Netwerk Versterking
Deze geaccrediteerde basistraining bestaat uit een fysieke training van 4 dagen met modules gericht op kennis en vaardigheden. Naar wens aangevuld met een e-learning om de opgedane kennis na verloop van tijd weer op te frissen. Het doel van de training is dat de deelnemer de werkwijze en visie achter Sociale Netwerk Versterking als basishouding aanneemt. Zodat de professional de verantwoordelijkheid voor de oplossing zoveel mogelijk laat waar deze hoort, bij de hulpvrager zelf. Dat voorkomt niet alleen onnodige inzet van duurdere oplossingen, maar zorgt ook voor duurzamere oplossingen waarbij de regie bij de hulpvrager zelf blijft. En zorgt ervoor dat mensen met een kwetsbaarheid of beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaten

  • Kennis over de visie achter Sociale Netwerk Versterking
  • Praktische handvatten voor de toepassing van de werkwijze Sociale Netwerk Versterking

Afzonderlijk te volgen modules
Geadviseerd wordt de basistraining Sociale Netwerk Versterking in zijn geheel te volgen. Afhankelijk van het gewenste leerdoel, kunnen de volgende modules ook afzonderlijk gevolgd worden:

  • Introductie Sociale Netwerk Versterking (2,5 dag, kennis en vaardigheden)
  • Vraagverduidelijking (1 dag, kennis en vaardigheden)
  • E-learning Sociale Netwerk Versterking (3 deelopleidingen van respectievelijk 17, 15 en 11 uur met een doorlooptijd van 10, 20 en 14 weken, kennis en vaardigheden)

Werkwijze
De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. De trainingen van MEE worden zoveel mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

Accreditatie
Alle modules zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen, zoals Kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, LH POH GGZ, NVvPO en Kwaliteitsregister kraamverzorgenden, op aanvraag.

Voorkennis
Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden
Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze Adviseurs Inclusie via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod