Sport MEE

Sport biedt veel mogelijkheden om mee te doen aan de samenleving. Voor mensen met een beperking is sporten echter niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut* blijkt dat deelnemers met een beperking drempels en belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten en dat Sport MEE zorgt voor een sociale omgeving die stimuleert tot sporten en bewegen:

  • 60% van de deelnemers met een beperking doet wekelijks meer aan lichaamsbeweging dan voor het project;
  • Deelnemers geven aan een gezondere leefstijl te hebben dan voorheen;
  • Deelnemers geven aan meer contact te hebben met anderen (met en zonder beperking) dan voorheen;
  • Het merendeel van de deelnemers sport nu zonder extra professionele ondersteuning;
  • Sport -en welzijnsorganisaties geven aan meer kennis te hebben van mensen met een beperking en kunnen activiteiten hierop beter aanpassen en inrichten.

Sport MEE heeft als doel om mensen met een beperking mee te laten doen binnen het reguliere sport- en beweegaanbod. Door het matchen van de sporter met een vrijwillig maatje én door gemeenten en sportverenigingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van speciaal aanbod voor mensen met een beperking. Het project Sport MEE kan gestart worden vanuit gemeenten voor inwoners, vanuit scholen voor speciaal onderwijs voor leerlingen, vanuit SW-bedrijven voor werknemers en vanuit zorginstellingen en revalidatiecentra voor cliënten.

Zoals Ruben

Ruben (34) wilde graag weer sporten. Hij wist niet wat hij hiervoor allemaal moet regelen en wist ook niet goed wat hij kan. Ruben is vroeger gepest bij de volleybalvereniging en heeft sindsdien niet meer gesport. Ruben komt via een artikel in de krant in contact met MEE. De consulent van MEE brengt samen met hem in kaart wat hij wil en wat hij kan en gaat op zoek naar een maatje die samen met hem naar de sportvereniging gaat. Dit betekende voor Ruben het begin van zijn sportcarrière. Lees ook het verhaal van Claudia en Ruud >

Eens sparren? Neem vrijblijvend contact op met MEE via T 088 633 0 633.

* Onderzoek door Vita Los en Niels Hermens (juli 2015), in opdracht van MEE IJsseloevers, mogelijk gemaakt door Stichting Gezondheidszorg Spaarneland.

“Sport4All heeft mij veel voldoening en een hechte vriendschap opgeleverd”

Eens sparren?