Sterke Start

Sterke Start wordt stadsbreed in Almere in gezet met als doel het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van ontwikkelings– en opvoedproblemen bij kinderen van 0-6 jaar om daarmee de vaardigheden en ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Medewerkers van Sterke Start bieden ondersteuning aan ouders en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang of groep 1 van de basisschool die een vraag hebben over de begeleiding of opvoeding van hun kind.
Lees hier een aantal casussen!

Kinderen tot en met 6 jaar

Wij richten ons op kinderen van 0 t/m 6 jaar (indien nodig lichte ondersteuning in groep 1) met:

  • een probleem in de sociaal emotionele ontwikkeling
  • een taal- en/of spraakachterstand
  • een motorische ontwikkelingsachterstand
  • problemen met de zelfredzaamheid
  • een algehele ontwikkelingsachterstand

Samenwerken voor het kind

Samen met pedagogisch medewerkers en ouders werken we aan de ontwikkeling en/of het gedrag van het kind. Dit doen we door middel van een observatie en gesprekken met alle betrokkenen. Met elkaar komen we tot een plan van aanpak. Zo nodig is er een mogelijkheid om een vrijwilliger in te zetten zodat het kind extra aandacht krijgt en er ruimte is voor de ontwikkelingsvragen van het kind.

Groepsobservaties of deskundigheidsbevordering op maat

Binnen Sterke Start is het ook mogelijk om ons bijvoorbeeld te vragen voor groepsobservaties of deskundigheidsbevordering op maat.

Meer informatie en aanmelden

Suzanna Koning of Frieda van Olphen – van der Poel informeert je graag vrijblijvend over de mogelijkheden voor jouw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Benieuwd, of heb je een concrete vraag? Stuur dan een mail via sterkestart@triade-flevoland.nl of bel 088 – 633 0 633.

Sterke Start is een samenwerking tussen Triade Vitree en MEE IJsseloevers in opdracht van de gemeente Almere.

Contact