Sterke Start – casussen

Esmee (3) is een temperamentvol meisje. Haar ongeduld en boosheid vertalen zich soms in oncontroleerbare driftbuien. Niets lijkt Esmee te helpen of kalmeren tijdens deze woedeaanvallen. Haar moeder is machteloos. De tik die ze niet wil geven, geeft ze toch. Ze weet dat het anders moet en zoekt naar die aanpak die wél werkt. Dat kan ze niet alleen. Ze besluit hulp te zoeken. Medewerkers van Sterkte Start observeren Esmee en haar moeder. Ook op de opvang wordt het gedrag van Esmee geobserveerd door de medewerkers van Sterke Start. Dat doen ze op een laagdrempelige manier en in continu overleg met de verschillende betrokkenen. Door mee te kijken en mee te denken, bieden zij al snel praktische oplossingen. Tips die de onbeheersbaar ogende driften beheersbaar maken. De moeder van Esmee leert haar dochtertje op een andere manier kennen. Pedagogisch medewerkers op de opvang krijgen handvatten hoe zij op de groep kunnen omgaan met het gedrag van Esmee. Zonder de machtsstrijd die aanzette tot de onrust en ruzies, zet het temperament van Esmee zich om in actie en enthousiasme.

 

Duuk (2) luistert slecht. Thuis, maar ook bij de kinderopvang die hij twee dagen per week bezoekt. Duuk is een liefdevol en sociaal jongetje, maar snel extreem overprikkeld. Dan is hij agressief en valt hij andere kinderen aan. De medewerkers van zijn opvang vermoeden dat autisme Duuks gedrag verklaart. Specialisten van Sterke Start kijken mee om Duuk zijn situatie juist en volledig in te schatten. Ze volgen Duuk thuis én op het kinderdagverblijf. Duuk blijkt een blij en enthousiast kind, maar ook sterk en groot voor zijn leeftijd. Binnen de relatief rustige groep op de kinderopvang en de beperkte buitenruimte is er voor hem geen plaats om zijn prikkels te verwerken. Uitrazen en buiten spelen is voor Duuk ontzettend belangrijk. Medewerkers van Sterke Start zoeken samen met zijn ouders naar die locatie waar Duuk beter op zijn plek is. Zij begeleiden zijn vader, moeder en de medewerkers van de opvang bij het omgaan met zijn prikkelverwerking. Duuk leert zijn gevoeligheid beter te plaatsen en praat meer. Duuk stroomt met de juiste professionele begeleiding door naar een reguliere school.

 

Fiep (1,5) weet en kan veel voor haar leeftijd. Zoveel dat ze op 1,5-jarige leeftijd prima meekomt met de kleutergroep. Een groep die ze qua leeftijd nog lang niet bereikt, maar qua vooruitgang wel. Fiep ervaart in haar groep te weinig uitdaging. Ze vraagt om aandacht en huilt zonder dat daar een duidelijke aanleiding toe is. Een forse voorsprong in ontwikkeling vraagt om de juiste aandacht. Sterke Start coacht de pedagogische medewerkers van de opvang in deze situatie. Een situatie die vraagt om meer dan het overplaatsen van Fiep naar een hogere groep. Ook in die nieuwe groep is aandacht en expertise belangrijk. In overleg met de pm-ers en ouders krijgt Fiep een aangepaste benadering. Ze ontwikkelt zich verder in haar eigen tempo en krijgt de kans om zichzelf te zijn.

 

Hidde (3) is een druk mannetje. Dat druk zijn, zit hem in de weg. Hidde praat moeizaam en vindt het moeilijk om te laten weten wat hij wil. De medewerkers van zijn kinderdagverblijf maken zich zorgen. Ze schakelen expertise in om Hidde beter te helpen. Sterke Start observeert Hidde om zijn ‘druk zijn’ beter te duiden. Die aanpak laat zien dat Hidde door zijn minder ontwikkelde spraak slecht begrepen wordt en ook snel afgeleid is. Hidde blijkt de structuur van de dag slecht te begrijpen. Hij volgt vooral anderen, bootst hun gedrag na en komt er vervolgens achter dat hij niet het juiste doet. Dat maakt hem steeds bozer, verdrietiger en ook drukker. Hidde heeft om alles te begrijpen meer inzicht in zijn dag nodig. Deze aanpak bespreekt de medewerker van Sterke Start met de pedagogisch medewerkers op zijn opvang. Bij het bezoek thuis geven zijn ouders aan dit gedrag te herkennen. Het is een dagelijkse uitdaging voor hen om Hidde goed te begeleiden. Ze zoeken hulp. Sterke Start koppelt ze aan een instelling die helpt bij het blijvend doorvoeren van ritme en structuur. Via een IPT-traject (Intensieve Pedagogische Thuishulp) bezoekt een hulpverlener de familie regelmatig en langdurig om samen de situatie aan te pakken. Zo ontstaat in dat rustigere vaarwater voor Hidde straks nieuwe ruimte voor de ontwikkeling van zijn taal en spraak.

 

Lev (3,5) verhuisde met zijn ouders een jaar terug vanuit Rusland naar Nederland. De nieuwe Nederlandse taal is voor hem natuurlijk lastig, maar zijn jeugdarts vermoedt dat er misschien meer aan de hand is. Lev is in zichzelf gekeerd en maakt lastig contact. Sterke Start brengt zijn situatie beter in beeld. Een medewerker spreekt zijn ouders thuis, bezoekt de peuterspeelzaal die hij vier dagdelen bezoekt en doet navraag bij zijn logopedist. Op de peuterspeelzaal blijkt Lev de communicatie lastig te volgen. Contact maken met anderen is door zijn taalachterstand moeilijk. Als hij dat al probeert, krijgt hij soms geen reactie. Lev lijkt de moed op te geven en daardoor af te dwalen. Sterke Start wijst de leidsters op het gebruiken van expressie en ondersteunende gebaren bij hun aanwijzingen. Door hun enthousiaste aanpak begrijpt Lev beter wat er gezegd wordt. Lev zijn ouders worden aangespoord om thuis in de vrije uurtjes nog meer te oefenen en bijvoorbeeld samen de bieb te bezoeken. Sterke Start bekijkt of Lev terecht kan bij de Taalschool en stemt de situatie af met zijn jeugdarts en logopedist. Lev ondervindt op alle belangrijke plekken de juiste ondersteuning. Ondersteuning die hem verder helpt in zijn taalontwikkeling en hem het zelfvertrouwen geeft wat nodig is voor het gebruiken van die taal.

Contact