Steun organiseren mogelijk maken

Doen wat nodig is én het systeem betaalbaar houden. Steun organiseren betekent verbondenheid creëren. Een steunsysteem dat zoveel mogelijk vragen afvangt en vooral ook voorblijft.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Steun organiseren mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema steun organiseren, in relatie tot mensen met een beperking. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die hierop actief zijn. Steun organiseren mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. We nodigen iedere organisatie uit om met ons in gesprek te gaan om samen meer mogelijk te maken.

Lees meer

Actueel
3 november 2022 Mini-symposium Verslaving & niet-zichtbare beperking
Wat zijn de signalen en welke hulp is mogelijk? Hoe herken je verslaving bij mensen met een niet-zichtbare beperking? En hoe kun je...
Lees meer
6 oktober 2022 Gespecialiseerde cliëntondersteuning werkt!
Het ministerie van VWS is in 2018 het Programma Volwaardig leven voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg gestart, gericht op mensen in de...
Lees meer
6 oktober 2022 Netwerkgids: Verlenging pilot
Binnen het project Netwerkgids leren we hoe we cliëntondersteuning kunnen inzetten voor mensen met een complexe (zorg)vraag. Eind vorig jaar presenteerde MEE tijdens...
Lees meer

Wat kan MEE betekenen?

Trainingen sociale netwerkversterking
Sociale kringen
Inzet van ervaringsdeskundigen
Levenscoach
Toekomstcoach
Collectieve trainingen voor specifieke doelgroepen
Sociaal juridische dienstverlening
Trainingen niet-zichtbare beperkingen
Trainingen vraagverduidelijking
Kantelcoach

Resultaten uit ervaring

Onderzoeksrapport ‘Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten’
Lees meer
Factsheet ‘Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een LVB’
Lees meer
Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in coronatijd – najaar 2020
Lees meer
MEE Signaleringsrapport Kwetsbare jongeren in Corona-tijd
Lees meer
MEE Trend- en signaleringsrapportage
Lees meer
Resultaten Kantelcoach
Lees meer
Uitkomsten effectmetingen diverse meetinstrumenten
Lees meer
De impact van de werkwijze Sociale Netwerk Versterking
Lees meer
Uitkomsten Levenscoach als methodiek voor ‘vinger aan de pols’
Lees meer
Doorrekening preventieve effect en maatschappelijke kostenbesparing
Lees meer
Resultaten inzet ervaringsdeskundigheid
Lees meer
Resultaten trainingen professionals en vrijwilligers
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Toekomstcoach
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Levenscoach
Lees meer

Ervaringsverhalen

Professionals in het sociaal domein over kwetsbare jongeren in Corona-tijd
Ronald (ervaringsdeskundige), Tessa (MEE) en Sabine (HiFive) over een vinger aan de pols bij doelgroepen die levenslang vragen hebben
Irene (MEE) over effectdenken en resultaatfinanciering in het sociaal domein
Febe (ervaringsdeskundige) over hoe haar ervaringen andere mensen met niet-aangeboren hersenletsel helpt
Ronald (ervaringsdeskundige) over hoe zijn ervaringen helpen om steun te organiseren
Marjan (POH GGZ), Ronald (ervaringsdeskundige), Ria (MEE)
Chadrick en zijn ouders (cliënt) en Jan-Peter (MEE) over het versterken van het steunsysteem
Familie Leenders over herhaaldelijk kortcyclisch contact in een multiprobleemgezin
Hanna (cliënt) en Lillian (MEE) over een onafhankelijke persoon die wegwijs maakt in het oerwoud van de Wlz
Hans (Stellenbosch University) over effectdenken en resultaatfinanciering in het sociaal domein
Imre (Society Impact) over financiering van preventie en innovatie

Handig

De bril van Sociale Netwerk Versterking
Tool bewustzijn houding professional bij hulpvraag
Lees meer
Fasen Sociale Netwerk Versterking
Vier fasen van Sociale Netwerk Versterking
Lees meer
Professional als procesbegeleider
Rol professional als procesbegeleider (Sociale Netwerk Versterking)
Lees meer
Zorg organiseren kind met chronische aandoening
Portretten, praktijkvoorbeelden en tips voor professionals
Lees meer
Onafhankelijke cliëntondersteuning nader bekeken
Niet wat, maar waarom, hoe en waar
Lees meer
De matrix van levensbreedheid
Drie dimensies van levensbreedheid bij het aanbieden van cliëntondersteuning
Lees meer
Kennisbouwstenen integraal werken in de wijk
Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
Lees meer
Wat verandert er als je 18 jaar wordt?
Alle dingen die je zelf mag of moet regelen stap voor stap uitgelegd
Lees meer

Eens sparren? Neem contact met ons op!

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46
Peter Veldman, 06 121 34 686

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!