Subsidie voor trainingen in uw gemeente - MEE voor mij

Subsidie voor trainingen in uw gemeente

In 2019 is het mogelijk om voor de volgende trainingen gebruik te maken van subsidie van ZonMw in uw gemeente:

  • Niet-zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag (3 dagdelen)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (2 dagdelen)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met autisme (2 dagdelen)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (2 dagdelen)
  • Licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek (1 dagdeel)
  • Licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek (e-learning)
  • Niet-zichtbare beperkingen beter in beeld (e-learning)

Hierdoor kunnen deze trainingen vrijwel kosteloos gevolgd worden door professionals en vrijwilligers. ZonMw heeft deze subsidie beschikbaar gesteld voor iedere gemeente in het kader van aanpak verward gedrag. Per gemeente kan in totaal voor €25.000 – €100.000 aan vergoedingen voor trainingen worden aangevraagd. Bovenstaande trainingen vallen hieronder.

Gebruik maken van de subsidie
Wilt u de professionals of vrijwilligers van uw organisatie trainen in een of meerdere van bovenstaande trainingen? MEE kan de aanvraag voor de subsidie samen met u bij de gemeente indienen, waarna MEE en de gemeente de aanvraag bij ZonMw kunnen indienen. Dit is een eenvoudige procedure op basis van een aanvraagformulier. ZonMw vergoedt dan het merendeel van de trainingskosten, waarna er enkel nog een kleine bijdrage per deelnemer hoeft te worden gevraagd. Omdat bovenstaande trainingen al door ZonMw erkend zijn, komen de aanvragen gegarandeerd in aanmerking voor vergoeding. Hiermee kunnen allerlei organisaties in alle gemeenten eenvoudig en nagenoeg kosteloos investeren in deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers op het gebied van het herkennen van en omgaan met niet-zichtbare beperkingen.

Meer informatie?
Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact