Subsidie voor trainingen in uw gemeente - MEE voor mij

Subsidie voor trainingen in uw gemeente

In 2019 is het mogelijk om voor de volgende trainingen gebruik te maken van subsidie van ZonMw in uw gemeente:

  • Niet-zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag (kennis en vaardigheden, 3 dagdelen)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (kennis en vaardigheden, 2 dagdelen)
  • Beleef LVB (beleving, 1 dagdeel)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met autisme (kennis en vaardigheden, 2 dagdelen)
  • Beleef autisme (beleving, 1 dagdeel)
  • Herkennen van en omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (kennis en vaardigheden, 2 dagdelen)
  • Licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek (kennis en vaardigheden, 1 dagdeel)
  • Licht verstandelijke beperking en GGZ-problematiek (kennis, e-learning)
  • Niet-zichtbare beperkingen beter in beeld (kennis, e-learning)

Hierdoor kunnen deze trainingen vrijwel kosteloos gevolgd worden door professionals en vrijwilligers. ZonMw heeft deze subsidie beschikbaar gesteld voor iedere gemeente in het kader van aanpak verward gedrag. Per gemeente kan in totaal voor €25.000 – €100.000 aan vergoedingen voor trainingen worden aangevraagd. Bovenstaande trainingen vallen hieronder.

Gebruik maken van de subsidie
Wilt u de professionals of vrijwilligers van uw organisatie trainen in een of meerdere van bovenstaande trainingen? MEE kan het verzoek voor de subsidieaanvraag samen met u bij de gemeente indienen, waarna de gemeente samen met MEE de aanvraag bij ZonMw kan indienen. Bovenstaande trainingen zijn door ZonMw erkend en komen in aanmerking voor vergoeding. Of de training van uw voorkeur gehonoreerd wordt, hangt af van de keuze die de gemeente maakt. De gemeente kan, afhankelijk van de grootte van de gemeente, voor in totaal €25.000 tot €100.000 aan trainingen aanvragen. Hiermee kunnen allerlei organisaties in alle gemeenten eenvoudig en nagenoeg kosteloos investeren in deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met niet-zichtbare beperkingen.

Meer informatie?
Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier.

Contact