Technologie en digitalisering

Tien jaar geleden was er één apparaat met internetverbinding op iedere tien mensen. Rond 2020 is dit precies omgedraaid. Per persoon zijn er dan tien ‘connected devices’, in welke vorm dan ook. Het zogenaamde Internet of Things, maar ook e-health en inzet van robotica zijn veelbelovende ontwikkelingen die dalende kosten en meer efficiëntie en kwaliteit van zorg met zich mee kunnen brengen.

Tegelijkertijd wordt de kloof tussen wie mee kan doen en wie niet steeds groter in een almaar complexer wordende maatschappij en rijst de vraag of wij accepteren dat een deel van de burgers niet mee kan komen in onze maatschappij*. Snelle ontwikkelingen in technologie en verdergaande digitalisering dragen hier evengoed in negatief opzicht aan bij. Anderzijds kan technologie veel betekenen en zijn ontwikkelingen verder dan we denken, maar die ontwikkelingen dringen nog niet snel door in de praktijk.

Mensen met een beperking en technologie en digitalisering
Twee derde van de Nederlandse jongeren heeft hun mediagebruik onvoldoende onder de duim**. Niet alleen als het gaat om de risico’s, zoals het doorzien van commerciële en politieke belangen die bij media komen kijken, maar ook als het gaat om de kansen voor het benutten van de mogelijkheden van digitale media. Digitale geletterdheid wordt dan ook een verplicht onderdeel van het onderwijscurriculum. Dit geldt nog meer wanneer er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Zij kunnen minder makkelijk profiteren van de voordelen van media***. En dat terwijl technologie en digitale tools er juist ook voor kunnen zorgen dat mensen met een beperking meer mee kunnen doen.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van technologie en digitalisering?Enkele voorbeelden:

  • Inzicht in ‘quick wins’ op het gebied van toegankelijkheid met inzet van ervaringsdeskundigen
  • Samen met de doelgroep bijdragen aan de ontwikkeling van helpende technologische middelen
  • Toepassen van technologische hulpmiddelen binnen het sociaal domein met preventie als doel
  • Samen met de doelgroep bijdragen aan de beweging van taal naar beeld, bv. het begrijpelijk maken van hulpteksten middels beeld, explainer videos, pictogrammen en vlogs
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking in relatie tot specifieke onderwerpen, zoals mediawijsheid
  • Consultatie bij casussen, bv. op het gebied van mediaopvoeding
  • Preventief trainen van specifieke doelgroepen, bv. op het gebied van mediawijsheid

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

*Koplopers in de zorg (2019), Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen 2019-2025
**Mediawijzer.net (2018), De mediawijsheid van jongeren in beeld

***NJI (2018), Mediawijsheid bij kinderen met een lvb

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact