Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

MEE heeft met samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals, die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier de kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

Gratis tools voor beleidsmakers en professionals

  • Onderzoeksrapport ‘LVB en NAH in het vizier’. Professionals bij de politie, justitie en in de GGZ krijgen regelmatig te maken met verwarde mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenaandoening) of LVB (lichte verstandelijke beperking). Helaas worden deze beperkingen vaak niet herkend en worden deze mensen mede hierdoor niet op de juiste manier begeleid, waardoor crisissituaties nog verder kunnen escaleren. MEE heeft in het project ‘LVB en NAH in het vizier’ onderzocht welke factoren daarbij een rol spelen en wat gedaan kan worden om dat te voorkomen. Vraag gratis aan en maak er direct gebruik van >
  • Handreiking en checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen. MEE heeft de initiatieven geïnventariseerd, die zich richten op niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag. De belangrijkste elementen hieruit hebben we verwerkt tot een checklist voor lokale en regionale betrokkenen. Hiermee kunnen zij nagaan of de door hen gekozen benadering voldoende rekening houdt met mensen met niet-zichtbare beperkingen. En zij kunnen zich laten inspireren door initiatieven, die gericht zijn op mensen met NAH, LVB en ASS. Vraag gratis aan en maak er direct gebruik van >
  • Persona’s: de verhalen van Kevin, Anne en Jordy. Kenniscentrum Vilans en MEE NL hebben ‘persona’s’ NAH, LVB en ASS en verward gedrag opgesteld. Dit zijn aan de praktijk ontleende beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken van de  doelgroep. De persona biedt professionals beter inzicht in de leefsituatie en vragen van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, een lichte verstandelijke beperking of autisme. Het geeft de professional in de wijk gelegenheid zijn acties af te stemmen op deze mensen en daarmee om te gaan. Vraag gratis aan en maak er direct gebruik van >
  • Position Paper Niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag
    Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).
    Voor de juiste aanpak van verward gedrag is kennis over deze beperkingen daarom essentieel. MEE biedt hiervoor de tools aan. Bekijk hier de position paper Niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag.

Trainingen en e-learnings voor professionals

  • E-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen beter in beeld’ voor de volgende zes beroepsgroepen werkzaam in de wijk: agent op straat, sociaal beheerder, wijkverpleegkundige, loket- of baliemedewerker, ambulancepersoneel en doktersassistent.
  • Training ‘Grip op Verwardheid’ voor mensen die in aanraking komen met verwarde personen (o.a.  zorgprofessionals, politie, loketmedewerkers van de gemeente en naastbetrokkenen), als onderdeel van de integrale aanpak ‘Grip op Verwardheid.

Meer weten? Neem contact op met een van onze Adviseurs Inclusie via T 088 633 0 633.

Eens sparren?