Training LVB en bewindvoering

Deze geaccrediteerde training richt zich op deskundigheidsbevordering voor bewindvoerders, curatoren en mentoren over het herkennen en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking. Voor de professional is tijdige herkenning belangrijk voor de keuzes die worden gemaakt voor een effectieve begeleiding van deze cliënten. Weten hoe om te gaan met deze – vaak niet-zichtbare – beperking geeft vertrouwen tussen mensen en voorkomt onnodig onbegrepen gedrag en escalatiegedrag.

Bij de ontwikkeling van deze training heeft MEE samengewerkt met de BPBI – de branchevereniging voor bewindvoering en inkomensbeheerders.

 

Opbouw trainingsprogramma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur.

Module I. Ochtenddeel – Herkennen en signaleren

 • Theorie en kennis over LVB
 • Herkennen, kenmerken en prevalentie van LVB
 • Niet ‘willen’ versus niet ‘kunnen’ en bijbehorend gedrag
 • Mogelijke weerstand bij deze doelgroep – oorzaken /vermijden (zorg) afhankelijkheid
 • Zelfredzaamheid – in hoeverre is dat wel en niet mogelijk?
 • Signalen van overvraging – waar merk je dat aan bij je cliënt en wat voor effect heeft dat op jou als professional?

Module II. Middag deel – Effectieve communciatie en interactie

 • Aandacht voor tips in begeleiding van lvb en verdieping op aangeven van de deelnemers
 • Helder en begrijpelijk communiceren met mensen met een lvb via mail – telefoon – en face-to-face gesprekken
 • Effectieve en ineffectieve ondersteuningsinterventies
 • Wat veroorzaakt stress en hoe kun je stress bij de cliënt reduceren?
 • Casuïstiek en vragen uit de beroepspraktijk worden besproken met een ervaringsdeskundige die ook ervaring heeft met bewindvoering. Deze geeft tips en advies aan de deelnemers.
 • Delen van inzichten en ervaringen

 

Leerdoelen

 • Kennis ontwikkelen op het gebied van kenmerken en gedrag van LVB
 • Begrijpen hoe deze kenmerken en bijkomend gedrag ingrijpen op verschillende ontwikkelingsgebieden – taal – zelfstandigheid/zelfredzaamheid – maatschappelijke deelname
 • Bewustwording hoe de dagelijkse (digitale) samenleving ervaren wordt door mensen met een LVB en wat de mogelijkheden hierin zijn
 • Resultaatgericht samenwerken van de bewindvoerder met iemand met een LVB
 • Weten wat specifieke problemen kunnen zijn voor iemand met LVB na een detentieperiode

 

Resultaat

 • Kennis over herkennen en signaleren van een LVB bij cliënten
 • Inzicht hoe de kenmerken van invloed kunnen zijn op het functioneren van iemand met LVB op verschillende levensdomeinen
 • Kennis en inzicht om werkwijze en communicatie te variëren en aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van een cliënt met LVB
 • Praktische tips en tools beschikbaar hebben die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk van de bewindvoerder
 • Inzicht in verschillende manieren van aanpak afhankelijk van de context waarin de cliënt met LVB zich bevindt

 

Accreditatie

MEE is CRKBO gecertificeerd. De training LVB en Bewindvoering is bij de BPBI geaccrediteerd voor 3 punten en bij de NBPB voor 6 studiepunten.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod