Trainingen Autisme spectrum stoornis (ASS) - MEE voor mij

Trainingen Autisme spectrum stoornis (ASS)

Als professional of vrijwilliger ontmoet u dagelijks veel mensen. Onder hen bevinden zich mogelijk ook mensen met autisme. Omdat de beperking niet zichtbaar is, herkent u deze niet altijd direct. Kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met autisme kan u helpen om de ander beter te begrijpen en de communicatie soepeler te laten verlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • het overbrengen van informatie;
 • het maken, begrijpen en nakomen van afspraken;
 • voor u vanzelfsprekende communicatie en omgang die niet het gewenste effect hebben;
 • conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip;
 • uitval, verzuim en herhaaldelijk terugkerende situaties die hoge kosten met zich meebrengen.

Basistraining Autisme spectrum stoornis (ASS)
Deze geaccrediteerde basistraining bestaat uit 3 dagdelen (1,5 dag) met modules gericht op kennis, vaardigheden en beleving. Naar wens aangevuld met een e-learning om de opgedane kennis na verloop van tijd op te frissen. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers met meer kennis over autisme en een afgestemde communicatie tot een betere samenwerking kunnen komen met mensen met autisme. Om er zodoende voor te zorgen dat zij beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaten

 • Omslag in denken van beperkingen naar mogelijkheden
 • Concrete herkenningspunten
 • Inzicht in denkwijze en begrip hoe mensen met autisme het leven van alledag beleven en welke emoties dit kan oproepen
 • Concrete handvatten voor een afgestemde communicatie
 • Vaardigheden om deze effectief in te zetten tijdens gesprekken, overleg en/of in samenwerkingstrajecten met cliënten, klanten of bijvoorbeeld collega’s

Afzonderlijk te volgen modules
Geadviseerd wordt de basistraining Autisme Spectrum Stoornis in zijn geheel te volgen. Afhankelijk van het gewenste leerdoel, kunnen de volgende modules ook afzonderlijk gevolgd worden:

 • Introductie Autisme spectrum stoornis (1 dag: kennis en vaardigheden)
 • Beleef Autisme (1 dagdeel: beleving)
 • E-learning Autisme spectrum stoornis (6,5 uur, incl. eindopdracht: kennis en vaardigheden)

Werkwijze
De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Ervaringsdeskundige inzet, ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Accreditatiepunten
Alle modules zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen, zoals Kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, LH POH GGZ, NVvPO en Kwaliteitsregister kraamverzorgenden, op aanvraag.

Voorkennis
Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden
Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze Adviseurs Inclusie via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!