Trainingen GGZ-problematiek

Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Aan de ene kant kunnen de moeilijkheden en frustraties, die mensen met LVB in de maatschappij ervaren, leiden tot psychische problemen. Aan de andere kant kan GGZ-problematiek hier los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen.

 

Basistraining LVB en GGZ-problematiek

Deze geaccrediteerde training bestaat uit een fysieke training van 1 dagdeel met modules gericht op kennis en vaardigheden. Het doel van de training is dat professionals mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met GGZ-problematiek herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om er zodoende voor te zorgen dat mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

 

Resultaten

  • Basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist
  • Kennis over psychische aandoeningen en stoornissen die voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking
  • Vaardigheden om bij jeugdigen en volwassen met een licht verstandelijke beperking ook GGZ-problematiek te herkennen
  • Kennis over de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek: op het gebied van communicatie, houding en omgeving
  • Vaardigheden in de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek om de houding en communicatie aan te passen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner

 

Gerelateerde trainingen

 

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. De trainingen van MEE worden zoveel mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Bij de meeste opdrachten is het van belang om collega’s te betrekken. Hierdoor krijgen deelnemers meer zicht op het eigen functioneren en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

 

Accreditatiepunten

Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen op aanvraag.

  • SKJ: 4 punten (fysieke training)
  • Registerplein: 4 punten (fysieke training)

 

Voorkennis

Voor deze training is basiskennis op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking vereist. Is deze basiskennis onvoldoende aanwezig, dan is het advies eerst de basistraining Licht verstandelijke beperking te volgen.

 

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod