Trainingen schulden

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. We laten ons makkelijk beïnvloeden door trends, reclame en sociale factoren en één foutje op internet leidt al snel tot grote problemen. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) spelen verschillende factoren en kenmerken gelijktijdig een rol waardoor zij een grotere kans hebben op schulden. Onder mensen met schulden is dan ook een aanzienlijk en groeiend aantal mensen met een LVB*.

 

Training LVB en schuldenproblematiek

Deze geaccrediteerde training bestaat uit een fysieke training van 1 dagdeel met modules gericht op kennis en vaardigheden, een e-learning van 4,5 uur en een terugkombijeenkomst van 2 uur. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking komen met schulden herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om er zodoende voor te zorgen dat bovenstaande situaties voorkomen worden en mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

 

Resultaten

  • Basiskennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist
  • Kennis over waar de deelnemer op moet letten bij het bespreekbaar maken van de financiële situatie met mensen met een licht verstandelijke beperking en vaardigheden om dit toe te kunnen passen
  • Vaardigheden om samen met iemand met een licht verstandelijke beperking de signaallijst financiën in te vullen
  • Kennis over wat de deelnemer kan doen bij (beginnende) financiële problemen en/of zorgen en bij ernstige financiële problemen
  • Vaardigheden om te onderzoeken wat de cliënt met een licht verstandelijke beperking zelf kan op het gebied van financiën, wat de cliënt samen kan met bijvoorbeeld hulp uit het netwerk of waar extra hulp en ondersteuning nodig is
  • Kennis over de mogelijkheden om een cliënt met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek door te verwijzen voor extra hulp en ondersteuning
  • Handvatten om de geleerde kennis en vaardigheden toe te passen in de eigen praktijk

 

Gerelateerde trainingen

 

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. De trainingen van MEE worden zoveel mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Tijdens de terugkombijeenkomst krijgen deelnemers de kans om de opgedane kennis en geleerde vaardigheden verder in de praktijk toe te passen door middel van eigen casuïstiek.

 

Accreditatiepunten

Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen op aanvraag.

  • SKJ: 6 punten
  • Registerplein: 6 punten

 

Voorkennis

Voor deze training is basiskennis op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking vereist. Is deze basiskennis onvoldoende aanwezig, dan is het advies eerst de basistraining Licht verstandelijke beperking te volgen.

 

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

* NVVK, BPBI, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, Divosa, Cedris, SBCM, MEE NL (2018), ‘LVB, schulden en werk’

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod