Trainingen LVB en verslaving

Er is sprake van een groeiende groep mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die in aanraking komt met politie en justitie, verslavingszorg, dwang en drang, rechtspraak, detentie en/of reclassering. Omdat hun beperking vaak niet herkend wordt, krijgen zij onterecht het stempel ‘onwelwillend’ of bv. ‘verward’. Dit leidt tot miscommunicatie, probleemgedrag, herhaaldelijke conflictsituaties, frustratie bij professionals en een verhoogd risico op recidive.

 

Basistraining LVB en verslaving

Deze geaccrediteerde training bestaat uit een fysieke training van 1 dagdeel met modules gericht op kennis en vaardigheden, een e-learning en opdrachten om te oefenen in de praktijk. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking komen met verslaving herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om er zodoende voor te zorgen dat bovenstaande situaties voorkomen worden en mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

 

Resultaten

  • Basiskennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist
  • Kennis over wat verslaving is en hoe de signalen van verslaving bij mensen met een licht verstandelijke beperking te herkennen
  • Kennis over wanneer iemand met een verslaving een licht verstandelijke beperking heeft
  • Vaardigheden om de verslaving bespreekbaar te maken bij mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Vaardigheden om goed naar iemand te kijken en te luisteren om te weten wat hij/zij leuk vindt
  • Vaardigheden om motiverende gesprekstechnieken toe te passen
  • Kennis over wanneer het nodig is contact te leggen met hulpverleningsinstanties

 

Werkwijze

De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. De trainingen van MEE worden zoveel mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigen uitgevoerd. Om de eindopdracht te kunnen maken is het de bedoeling dat de deelnemers zelf een casus of situatie aanleveren en beschrijven, waarin sprake is van een intake met een licht verstandelijk beperkte jeugdige of volwassene die verslaafd is. Bij de meeste opdrachten is het zinvol om collega’s te betrekken. Hierdoor krijgen de deelnemers meer zicht op het eigen functioneren en kunnen zij zich verder ontwikkelen.

 

Accreditatiepunten

Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen op aanvraag.

 

Voorkennis

Voor deze training is basiskennis op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking vereist. Is deze basiskennis onvoldoende aanwezig, dan is het advies eerst de basistraining Licht verstandelijke beperking te volgen.

 

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod