Trainingen verward gedrag - MEE voor mij

Trainingen verward gedrag

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.

Basistraining Niet-zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag
Deze geaccrediteerde training bestaat uit een fysieke training van 3 dagdelen (1,5 dag) met modules gericht op kennis, vaardigheden en beleving. Naar wens kan de training aangevuld worden met een module Mental Health First Aid (MHFA), specifiek gericht op psychische aandoeningen. Evenals een e-learning om kennis na verloop van tijd op te frissen. Het doel van de training is dat professionals en/of vrijwilligers de achtergrond van mensen die onbegrepen, verward gedrag vertonen, herkennen en weten wat er nodig is in de benadering van deze doelgroep. Om er zodoende voor te zorgen dat mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaten

  • Begrip voor anders zijn, de achterliggende oorzaak van het vertonen van verward gedrag
  • Inzicht in niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan onbegrepen gedrag
  • Handelingsvaardigheden en effectief kunnen communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen (zoals niet-aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperkingen en autisme)

Afzonderlijk te volgen modules
Geadviseerd wordt de training Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag in zijn geheel te volgen. Afhankelijk van het gewenste leerdoel, kunnen de volgende modules ook afzonderlijk gevolgd worden:

Gerelateerde trainingen

Werkwijze
De training is een variant van de basistraining Niet-zichtbare beperkingen, specifiek gericht op het herkennen van en omgaan met mensen met onbegrepen, verward gedrag. De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Ervaringsdeskundige inzet, een belevingscircuit met ervaringsoefeningen en naslagwerken ondersteunen de theoretische kennis die overgedragen wordt tijdens de training.

Accreditatiepunten
Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen op aanvraag.

Voorkennis
Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden
Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze Adviseurs Inclusie via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!