Trainingen VN-verdrag

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht geworden. Het verdrag erkent expliciet de mensenrechten van mensen met een beperking. Het verdrag moet leiden tot meer bewustwording van de noodzaak van vrije toegang tot voorzieningen en gelijkwaardige deelname van mensen met een beperking aan de maatschappij. Het doel is dat mensen met een beperking ‘volledig en gelijkwaardig meedoen’.

 

Basistraining VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap

Deze training bestaat uit een e-learning van 7 uur gericht op kennis en vaardigheden. Het doel van de training is het stimuleren van kennisoverdracht en handelen rondom het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap bij professionals en organisaties. Om er zodoende voor te zorgen dat mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de maatschappij (inclusie).

Resultaten

  • Kennis over de situatie zoals die bestond vóór de ratificatie
  • Inzicht in wat het VN-verdrag noodzakelijk maakt
  • Inzicht in de inhoud van het VN-verdrag
  • Inzicht in de betekenis van het VN-verdrag voor het beleid van de Rijksoverheid en gemeenten
  • Vaardigheden om op een goede manier het VN-verdrag in jouw werk toe te passen, door het ondersteunen van cliënten en het informeren of adviseren van overheden, instellingen, bedrijven en andere organisaties

 

Voorkennis

Voor deze training is geen voorkennis vereist. Training aanvragen >

 

Wat andere professionals vonden

Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod