Trainingen

MEE biedt gastlessen, workshops, geaccrediteerde trainingen en e-learnings op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking en methodieken om meedoen mogelijk te maken. Een hoge mate van interactiviteit, aansluitende casuïstiek op de dagelijkse praktijk van de deelnemer en inzet van ervaringsdeskundigheid kenmerken de trainingen van MEE. Wij nemen de organisatie uit handen en hebben daarnaast oog voor een succesvolle implementatie en evaluatie nadien.

Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft daarom in de kracht van het collectief en deelt daarom haar kennis met professionals, (sociale) partners, het bedrijfsleven, of aan specifieke doelgroepen van deze organisaties, opdat wij samen meer mogelijk kunnen maken voor mensen met een kwetsbaarheid of een beperking.

Alle trainingen zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein, overige registers afhankelijk van de inhoud van de training en op aanvraag. Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Evenzeer krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren een 8.3 gemiddeld.

Trainingen voor professionals en organisaties

Afhankelijk van het onderwerp zijn er fysieke trainingen en e-learnings beschikbaar gericht op kennis, vaardigheden en/of beleving. Bovendien worden trainingen met regelmaat aangeboden als open training voor individuele inschrijving voor professionals uit diverse werkvelden.

Trainingen op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking voor diverse beroepsgroepen:
Niet-zichtbare beperkingen
Licht verstandelijke beperking (LVB)
Autisme spectrum stoornis (ASS)
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Trainingen op het gebied van herkennen van en omgaan met mensen met een beperking in relatie tot een specifiek thema:
Mediawijsheid
Verward gedrag
Schulden
Criminaliteit
Verslaving
GGZ-problematiek
Seksualiteit en kinderwens
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboys
Sport en bewegen
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking
Trainingen op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking in relatie tot een specifieke werkwijze of methode:
Sociale netwerkversterking
Vraagverduidelijking
Video interactie begeleiding

Trainingen voor specifieke cliëntgroepen

Daarnaast ontzorgt MEE organisaties door vraag- en trendgericht cursussen en trainingen te verzorgen voor specifieke doelgroepen als collectieve oplossing voor individuele vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid, sociale vaardigheden, omgaan met geld, weerbaarheid, loverboys, of bijvoorbeeld seksualiteit en relaties. Op deze manier kunnen organisaties meedoen mogelijk maken zonder specialistische kennis in huis te hebben en kunnen zij toch voldoen aan de zorgplicht van een beperkt aantal cliënten of bijvoorbeeld medewerkers.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze accountmanagers via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Met regelmaat organiseert MEE tevens vrij toegankelijke mini-symposia en kostenneutrale expertmeetings op basis van trends in de samenleving waarbij (basis)kennis rondom een onderwerp gedeeld wordt met professionals. Op de hoogte blijven? Laat uw gegevens achter voor updates over onze trainingen of schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief onderaan deze pagina.

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod

Aankomende (open) trainingen