Trainingen - MEE voor mij

Trainingen

Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft in de kracht van het collectief en deelt daarom haar kennis met professionals, (sociale) partners en het bedrijfsleven. Of aan specifieke doelgroepen van deze organisaties. Zodat we samen meer mogelijk kunnen maken voor mensen met een kwetsbaarheid of een beperking.

MEE biedt gastlessen, workshops, geaccrediteerde trainingen en e-learnings op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking en methodieken om meedoen mogelijk te maken. Een hoge mate van interactiviteit, aansluitende casuïstiek op de dagelijkse praktijk van de deelnemer en inzet van ervaringsdeskundigheid kenmerken de trainingen van MEE. We nemen de organisatie uit handen en hebben tevens oog voor een succesvolle implementatie en evaluatie nadien. Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3 (beoordeeld door 272 professionals). Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Trainingen
Fysieke trainingen worden op locatie gegeven in opdracht van organisaties (incompany). Daarnaast worden trainingen met regelmaat aangeboden als open training voor individuele inschrijving voor professionals uit diverse werkvelden. Trainingen met een * zijn geaccrediteerd bij diverse registers afhankelijk van de inhoud van de training. Voor vragen over de trainingen kunt u contact met ons opnemen.

E-learnings
E-learnings bieden theoretische kennis op basisniveau en zijn individueel te volgen op elk gewenst moment. Voor het toepassen van de theorie in de praktijk, individuele casuïstiek en leren van ervaringsdeskundigen wordt geadviseerd (ook) een fysieke training te volgen. E-learnings met een* zijn geaccrediteerd bij diverse registers afhankelijk van de inhoud van de training.

Daarnaast ontzorgt MEE organisaties door vraag- en trendgericht cursussen en trainingen te verzorgen voor specifieke doelgroepen als collectieve oplossing voor individuele vragen. Bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid, sociale vaardigheden, omgaan met geld, weerbaarheid, loverboys, seksualiteit en relaties of bijvoorbeeld een integrale training ten behoeve van passend onderwijs. Op deze manier kunnen organisaties meedoen mogelijk maken zonder specialistische kennis in huis te hebben en kunnen zij toch voldoen aan de zorgplicht van een beperkt aantal cliënten.

Bekijk de agenda voor reeds geplande trainingen die open staan voor individuele inschrijving van professionals of neem contact met ons op om uw interesse kenbaar te maken. Met regelmaat organiseren wij tevens vrij toegankelijke mini-symposia en kostenneutrale expertmeetings op basis van trends in de samenleving waarbij (basis)kennis rondom een onderwerp gedeeld wordt met professionals.

Eens sparren?

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod