Trainingspakket schuldenaanpak tegen gereduceerd tarief

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek.  Deze subsidie maakt het mogelijk om het in samenwerking met Stimulanz ontwikkelde trainingspakket schuldenaanpak bij mensen met een licht verstandelijke beperking tot 1 juli 2018 voor een (beperkt) aantal gemeenten tegen gereduceerd tarief aan te bieden.

Het trainingspakket is bedoeld voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein en professionals in de uitvoering (zoals medewerkers van sociale wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverleners). De training wordt in company aangeboden voor een groep van minimaal 6 tot maximaal 16 deelnemers en bestaat uit  twee dagdelen van 4 uur en een e-learning van 4 uur.

Op dit moment is er nog ruimte voor enkele gemeenten om gebruik te maken van dit aanbod. Neem voor meer informatie over dit aanbod contact met ons op via T 088 633 0 633.

 

Contact