Veiligheid en justitie

Meer mogelijk maken binnen veiligheid en justitie

Een groeiende groep mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking komt met politie en justitie, verslavingszorg, dwang en drang, rechtspraak, detentie en reclassering. De toename van het aantal meldingen van ‘verwarde personen’, waarbij een niet herkende beperking onterecht het stempel ‘onwelwillend’ krijgt. Loverboyproblematiek en mensenhandel. Een goede aansluiting van ex-gedetineerden op de maatschappij en voorkomen van recidive. Het zijn actuele thema’s binnen veiligheid en justitie die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen om kwetsbare doelgroepen volop te laten meedraaien in de maatschappij en tegelijkertijd onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen.

De oplossing is meedoen

MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Hierdoor weten wij als geen ander wat nodig is voor een effectieve aanpak rondom kwetsbare doelgroepen. MEE fungeert als expertisepartner op het gebied van inclusie (meedoen) en helpt organisaties op het gebied van veiligheid en justitie bij hun vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk binnen de keten van veiligheid en justitie.

Enkele voorbeelden

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact