Verward gedrag

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Bijna alle woningcorporaties geven aan te maken te hebben met overlast veroorzaakt door huurders met verward gedrag*. Met verwaarlozing en vervuiling van woningen, overlast, huurachterstand of zelfs huisuitzetting tot gevolg. En een toename van agressie en verward gedrag richting medewerkers. Klachten in de wijk resulteren sneller in politie-inzet dan de juiste hulp.

Mensen met een beperking en verward gedrag
Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd. Wanneer medewerkers de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag kennen en weten hoe ze aan kunnen sluiten in communicatie en gedrag, kunnen zij overlast voorkomen. Dit zorgt niet alleen voor inzicht en handelingsvaardigheden, maar ook tot een algeheel begrip voor anders zijn; de achterliggende oorzaak van het vertonen van verward gedrag.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van verward gedrag?
Enkele voorbeelden:

Bekijk ook de toolbox ‘Verward gedrag’ voor gratis checklists, herkenningskaarten, achtergrondstudies en andere tools voor professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

*Aedes, juli 2018

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact