Video Interactie Begeleiding - MEE voor mij

Video Interactie Begeleiding

Zowel bij jonge kinderen, jeugd als volwassenen streven we naar meer preventie door middel van vroeghulp en het versterken van de eigen kracht van cliënten, ouders en professionals. De methodiek Video Interactie Begeleiding geeft antwoord op vragen als:

  • Is er mogelijk sprake van een ontwikkelingsachterstand of beperking bij dit kind?
  • Hoe kunnen we in een vroeg stadium op een effectieve wijze de mogelijkheden en beperkingen van kwetsbare cliënten in beeld brengen en versterken, zodat de participatie van de cliënt wordt vergroot?
  • Wat zijn de versterkende mogelijkheden binnen het netwerk (gezin, school, werk, buurt) om deze cliënt te activeren en te ondersteunen, zodat zorg- en maatschappelijk kosten verlaagd kunnen worden?
  • Hoe kunnen professionals hun deskundigheid vergroten met betrekking tot het effectief omgaan met hun cliënten.

Training Video Interactie Begeleiding
Video Interactie Begeleiding verbetert het contact en de afstemming tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Via Video Interactie Begeleiding ontdekken cliënten, ouders en professionals waar hun krachten, maar ook hun beperkingen liggen en waar zij nog leerpunten hebben. Ouders ervaren meer draagkracht met betrekking tot hun opvoedingsvaardigheden. Professionals verkrijgen meer kennis en inzicht in de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt, waardoor men beter afgestemd op de cliënt kan reageren.

Eens sparren? Neem vrijblijvend contact op met MEE Training en Consultancy via T 088 633 0 633.

 

Eens sparren?