Trainingen video interactie begeleiding

Zowel bij jonge kinderen, jeugd als volwassenen streven we naar meer preventie door middel van vroeghulp en het versterken van de eigen kracht van cliënten, ouders en professionals. De methodiek Video Interactie Begeleiding (VIB) geeft antwoord op vragen als:

  • Is er mogelijk sprake van een ontwikkelingsachterstand of beperking bij dit kind?
  • Hoe kunnen we in een vroeg stadium op een effectieve wijze de mogelijkheden en beperkingen van kwetsbare cliënten in beeld brengen en versterken, zodat de participatie van de cliënt wordt vergroot?
  • Wat zijn de versterkende mogelijkheden binnen het netwerk (gezin, school, werk, buurt) om deze cliënt te activeren en te ondersteunen, zodat zorg- en maatschappelijk kosten verlaagd kunnen worden?
  • Hoe kunnen professionals hun deskundigheid vergroten met betrekking tot het effectief omgaan met hun cliënten.

Basistraining Video Interactie Begeleiding
De methodiek Video Interactie Begeleiding verbetert het contact en de afstemming tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Via Video Interactie Begeleiding ontdekken cliënten, ouders en professionals waar hun krachten, maar ook hun beperkingen liggen en waar zij nog leerpunten hebben. Ouders ervaren meer draagkracht met betrekking tot hun opvoedingsvaardigheden. Professionals verkrijgen meer kennis en inzicht in de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt, waardoor men beter afgestemd op de cliënt kan reageren.

Werkwijze
De training wordt gegeven door een landelijk gecertificeerde trainer van MEE. Om Video Interactie Begeleiding succesvol in te zetten, wordt gebruik gemaakt van de volgende beproefde methodieken:

  • Video Home Training bij gezinnen
  • Video Observatie bij gezinnen en professionals
  • Video Interactie Begeleiding bij professionals
  • Effectief Communiceren bij professionals en/of vrijwilligers
  • Opleiding Video Home Training en Video Interactie Begeleiding bij professionals

Voorkennis
Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden
Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod