VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in Nederland van kracht

Op 14 juli jl. is het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in werking getreden. Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, binnen bereik. Dat is goed nieuws en een mooie opdracht voor iedereen.

Op basis van haar jarenlange ervaring in meedoen, denkt MEE graag mee op welke manier gemeenten lokaal uitvoering aan het verdrag kunnen geven. Bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen; zij kunnen hun ervaringen binnen de gemeente delen, toegankelijkheid toetsen en waardevolle tips en adviezen geven. Of door het opzetten van projecten om vrijwilligerswerk, sport of bijvoorbeeld de digitale wereld aan te laten sluiten bij mensen met een beperking.

Zonder toegankelijkheid is participatie niet mogelijk
Met het VN-verdrag is Nederland verplicht om zich in te zetten voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking hun eigen keuzes kunnen maken. Dit sluit volledig aan bij de missie van MEE: meedoen mogelijk maken voor mensen met een beperking. Het verdrag regelt dat goederen en diensten toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een beperking. Iedereen moet een gebouw binnen kunnen, een website kunnen lezen, of geld kunnen opnemen. Zonder toegankelijkheid, blijven mensen met een beperking afhankelijk en is participatie niet mogelijk.

Het verdrag stimuleert de bewustwording en zet aan tot concrete actie om meedoen voor iedereen mogelijk te maken. Meer informatie over het verdrag vindt u op vnverdragwaarmaken.nl en coalitievoorinclusie.nl.

Contact