VN-verdrag

In juli 2016 is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ in Nederland geratificeerd. De kern van dit verdrag is dat mensen met zowel fysieke, zintuiglijke als ook verstandelijke beperkingen gelijke rechten hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Het verdrag is een opdracht voor iedereen. Het verplicht overheid(instanties), ondernemers en werkgevers om hun goederen, diensten en werkgelegenheid toegankelijker te maken voor mensen met een beperking [1].

Waar te beginnen?!
Er zijn tal van tips, handreikingen en checklists die – soms tot in het kleinste detail – aanwijzingen geven hoe u uw organisatie op allerlei vlakken toegankelijker kunt maken voor mensen met uiteenlopende beperkingen [2]. Eén ding hebben ze gemeen: inclusie moet je gewoon doen! Mét de mensen voor wie het bedoeld is.

PS. Laagdrempelige start?
MEE heeft een poule van ervaringsdeskundigen – mensen met een beperking – die een QuickScan kunnen uitvoeren binnen uw organisatie. Vraag nu ook een QuickScan aan! >

[1] O.a. via artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en banenafspraken tussen werkgeversorganisaties en het kabinet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maart 2015), Plan van Aanpak Implementatie VN-verdrag Handicap.
[2] Kijk bijvoorbeeld eens op www.allestoegankelijk.nl, een vergaarbak van informatie, checklists en tips op het gebied van toegankelijkheid. Ieder(In) (geraadpleegd op 28 februari 2017), AllesToegankelijk.

Contact