Voorbeelden van ondersteuningsactiviteiten

  • Vraagverduidelijking op alle levensgebieden
  • Geven van informatie en advies
  • Wegwijzen naar (in)formele zorg of ondersteuning
  • Versterken eigen kracht en netwerk (kortdurende ondersteuning)
  • Toepassen van deskundigheid en/of consultatie op uiteenlopende beperkingen binnen individuele en/of collectie casuïstiek
  • Ondersteuning bij gesprek
  • Ondersteuning bij klacht, geschil, bezwaar of beroep
  • Ondersteuning bij persoonlijk plan (Wlz)
  • Ondersteuning bij keuze zorg(aanbieder) (Wlz)
  • Ondersteuning bij herindicatie (Wlz)
  • Ondersteuning bij zorgplan (Wlz)
  • Bemiddeling bij ontevredenheid zorg(aanbieder) (Wlz)

Contact