Voorbeelden van ondersteuningsactiviteiten

 • Vraagverduidelijking op alle levensgebieden
 • Geven van informatie en advies
 • Wegwijzen naar (in)formele zorg of ondersteuning
 • Versterken eigen kracht en netwerk (kortdurende ondersteuning)
 • Toepassen van deskundigheid en/of consultatie op uiteenlopende beperkingen binnen individuele en/of collectie casuïstiek
 • Ondersteuning bij gesprek
 • Ondersteuning bij klacht, geschil, bezwaar of beroep
 • Ondersteuning bij persoonlijk plan (Wlz)
 • Ondersteuning bij keuze zorg(aanbieder) (Wlz)
 • Ondersteuning bij herindicatie (Wlz)
 • Ondersteuning bij zorgplan (Wlz)
 • Bemiddeling bij ontevredenheid zorg(aanbieder) (Wlz)

Contact