Voorkom dat kwetsbare mensen door Corona-maatregelen zonder zorg komen te zitten 

MEE voorziet een toename van het aantal kwetsbare mensen dat door de Corona-maatregelen in de problemen komen. Het gaat daarbij om thuiswonende mensen met een beperking, die zorg of ondersteuning nodig hebben. De MEE cliëntondersteuners nemen daarom proactief contact op met deze mensen, voor zover die bij MEE bekend zijn. Daarnaast bespreekt de organisatie met gemeenten en zorgkantoren de mogelijkheid om alle andere kwetsbare mensen, die door de Corona-maatregelen in de problemen raken, proactief te benaderen.

Door de RIVM-richtlijn om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken sluiten veel instanties tijdelijk hun deuren, waardoor er minder hulp en ondersteuning mogelijk is. MEE ziet daardoor een toename van het aantal mensen met een beperking dat thuis komt te zitten zonder dagbesteding, zorg of begeleiding. Terwijl deze groep in deze onzekere tijd juist extra aandacht nodig heeft.

MEE zet in op outreachende cliëntondersteuning 


Onze vrees is dat hierdoor spanningen in de thuissituatie toenemen en dat dit de problematiek van deze kwetsbare groep zal vergroten. MEE zet daarom op dit moment in op outreachende cliëntondersteuning. Dit betekent dat cliëntondersteuners de kwetsbare mensen die zij kennen proactief en vaker benaderen. Cliëntondersteuners kunnen hen bijvoorbeeld geruststellen door het geven van voorlichting. Daarnaast informeren ze over alternatieven voor de weggevallen zorg en ondersteuning en bedenken ze (vaak creatieve) oplossingen om de communicatie met hulpverleners tot stand te brengen.

 “Vaak geen netwerk om in deze tijd op terug te vallen” 


Jaimy is cliëntondersteuner bij MEE: “Ik heb cliënten, die in paniek zijn omdat ze de toespraak van Rutte niet begrijpen. Als je ze meer uitleg geeft, helpt hen dat. Ook spreek ik kwetsbare mensen, die vanwege de Corona-maatregelen het huis niet uit kunnen. Vaak hebben zij geen netwerk om één en ander op te vangen. Gelukkig ontstaan er veel buurtinitiatieven. Ik schakel deze in om bijvoorbeeld een boodschap te doen voor een cliënt.”

Wat kunt u doen? 


Heeft u kwetsbare mensen in uw netwerk? Wijs hen dan op waar ze nog wél terecht kunnen in deze tijd van Corona-maatregelen. Download de flyer en verspreid deze binnen uw netwerk

Breed inzetten op proactieve cliëntondersteuning op maat voor alle zorgbehoevenden   


MEE vreest dat ondanks deze inzet toch zorgbehoevende mensen buiten de boot vallen. Met onze outreachende cliëntondersteuning bereiken we op dit moment alleen die mensen, die via de gemeente of het zorgkantoor al cliëntondersteuning ontvangen. Wij roepen daarnaast dan ook op om outreachende cliëntondersteuning óók in te zetten voor andere mensen die zorg ontvangen en door de Corona-maatregelen in de problemen raken. Vanuit MEE zoeken we contact met gemeenten om samen met hen mogelijk te maken, dat deze mensen bereikt worden door cliëntondersteuners. Zo komen we te weten of zij in problemen dreigen te komen, waar zij behoefte aan hebben en hoe zij ondersteund willen worden. Op basis daarvan kunnen we ondersteuning op maat bieden aan alle zorgbehoevende mensen, die door de Corona-maatregelen extra aandacht nodig hebben.

Heeft u vragen hoe ervoor te zorgen dat mensen met een beperking niet tussen wal en schip raken en wat u vanuit uw rol kunt doen? Neem dan contact met MEE IJsseloevers op via 088 633 0633.

Contact