Voorlichting en trainingen voor specifieke doelgroepen

Hoe leren cliënten in een zorginstelling beter hun wensen aan te geven? Grenzen te stellen? En voor zichzelf op te komen? Hoe wordt seksualiteit en relaties bespreekbaar in de klas? Hoe leren kwetsbare medewerkers omgaan met geld? Hoe leren jongens op een gezonde manier omgaan met seksualiteit? En kwetsbare meiden risico’s herkennen als het gaat om social media, sexting en loverboys? Hoe vergroten cliënten hun vaardigheden op het gebied van vriendschap en relaties, internet en sociale media?

Dergelijke onderwerpen vragen om specifieke kennis en handelingsbekwaamheid in relatie tot kwetsbare doelgroepen en/of mensen met een beperking. Kennis die om diezelfde eigenschap niet altijd in huis is. MEE biedt organisaties de mogelijkheid om specialistische expertise in te schakelen om specifieke doelgroepen te trainen op diverse onderwerpen.

Enkele voorbeelden

  • Zorg en welzijn; voldoen aan zorgplicht voor kwetsbare cliënten op verschillende onderwerpen zonder specialistische expertise in huis te hoeven hebben voor een beperkt aantal cliënten.
  • Onderwijs; bespreekbaar maken van seksualiteit en relaties in de klas, vergroten van de weerbaarheid van kwetsbare leerlingen.
  • Gemeenten; bevorderen van zelfredzame, weerbare en mediawijze inwoners, preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Arbeid; bewerkstelligen van een goede werknemerrelatie waarbij de medewerker optimaal kan functioneren zonder financiële zorgen, vergroten van participatiemogelijkheden van mensen met een beperking.
  • Financiële sector; bevorderen van een goede klantrelatie waarbij klanten op een gezonde manier om kunnen gaan met het aangaan en terugbetalen van leningen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact