Voortgang IVH 2020

Eind van 2019 hebben we het goede nieuws gekregen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidie voor de landelijke ondersteuning t.b.v. Integrale Vroeghulp de komende twee jaar (2020-2021) verlengt.

Daadkrachtige regionale netwerken

In dit proces is er grote ondersteuning geweest vanuit de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met groot verzoek vanuit het ministerie voor aandacht op borging na 2021 zal dit de focus zijn voor de komende twee jaar. Gezien de kracht die in de regio’s zelf ligt is het noodzakelijk dat er, aanvullend op de landelijke ondersteuning, daadkrachtige regionale netwerken zijn. Een van de doelen voor de komende twee jaar is dat er, samen met de coördinatoren, gemeentelijk overstijgende netwerken worden opgezet en gestimuleerd (met oog voor decentralisatie).

Contact