Trainingen vraagverduidelijking

Eigen kracht, zelfregie en gekanteld denken; actuele thema’s in het sociaal domein van vandaag. Iemand ondersteunen in het vinden van zijn eigen passende oplossing vraagt de juiste vaardigheden en een verandering van houding. De methode Vraagverduidelijking gaat ervan uit dat we alleen door dóór te vragen achter iemands werkelijke behoefte komen. Bijna altijd bestaat de vraag van mensen in eerste instantie uit een vraag naar het bekende aanbod. En als professional handel je eveneens vaak vanuit je persoonlijke referentiekader of dat van (opgelegde) procedures.

De essentie is mensen dichter bij de oplossing te brengen door het goede in mensen aan te boren. Door bijvoorbeeld extra vragen te stellen in plaats van toe te lichten. Door niet alleen te vragen naar iemands negatieve ervaringen of tekortkomingen, maar juist ook naar wat iemand plezier geeft, waar hij of zij goed in is en of iemand in de dagelijkse praktijk iets doet met die kwaliteiten.

Training Vraagverduidelijking
Deze geaccrediteerde trainingsmodule is afkomstig van de kantelwerkwijze en basistraining Sociale Netwerk Versterking. De module bestaat uit een fysieke training van 1 dag gericht op kennis en vaardigheden. Het doel van de training is om inzicht te krijgen in de werkelijke behoefte van een hulpvrager. Om zodoende bij te dragen aan het gevoel dat mensen echt gehoord worden en de motivatie om zelf bij te dragen aan de oplossing (eigenaarschap). Zodat voorkomen wordt dat de hulpvraag terugkomt en/of dat de hulpvrager tussentijds afhaakt (besparing in tijd en geld).

Resultaat

  • Vaardigheden om aan te sluiten bij de leefwereld van de hulpvrager
  • Vaardigheden om achter de werkelijke vraag van een hulpvrager te komen
  • Vaardigheden om samen met de hulpvrager vast te stellen wat het gewenste resultaat is
  • Vaardigheden om duidelijk te krijgen wat de hulpvrager zelf kan
  • Vaardigheden om de eigen deskundigheid in te zetten zonder precies te vertellen wat de hulpvrager moet doen en de eigen deskundigheid naast de ervaringsdeskundigheid van de hulpvrager te zetten
  • Inzicht in hoe leuk, verrassend en leerzaam het is om de vraagverduidelijking samen met de hulpvrager te doen

Gerelateerde trainingen

  • Basistraining Sociale Netwerk Versterking (4 dagen, kennis en vaardigheden)
  • Introductie Sociale Netwerk Versterking (2,5 dag, kennis en vaardigheden)
  • E-learning Sociale Netwerk Versterking (3 deelopleidingen van respectievelijk 17, 15 en 11 uur met een doorlooptijd van 10, 20 en 14 weken, kennis en vaardigheden)

Werkwijze
De training wordt gegeven door trainers van MEE met jarenlange ervaring op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. De wijze waarop de deelnemers leren is dezelfde manier als waarop hen geleerd wordt te handelen (‘practice what you preach’). De trainers brengen samen met hen hun (leer)vragen in kaart en sluiten aan bij wat zij denken nodig te hebben om het antwoord erop te vinden. Er wordt uitgegaan van hun sterke kanten, wat ze al kunnen, en hoe ze dit kunnen versterken en inzetten. De trainingen van MEE worden zoveel mogelijk met inzet van ervaringsdeskundigen uitgevoerd.

Accreditatie
Alle modules zijn standaard geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en leveren daarmee accreditatiepunten op voor deze registers. Registers voor andere beroepsgroepen, zoals Kwaliteitsregister V&V, Register zorgprofessionals, LH POH GGZ, NVvPO en Kwaliteitsregister kraamverzorgenden, op aanvraag.

Voorkennis
Voor deze training is geen voorkennis vereist.

Wat andere professionals vonden
Professionals beoordelen de trainers van MEE gemiddeld met een 8.3. Een 8.3 gemiddeld krijgen ook de ervaringsdeskundigen van MEE die bij een training betrokken waren.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

Aankomende evenementen en open trainingen

Eens sparren?

Download flyer Academie

Op de hoogte blijven van trainingsaanbod