Vraagverduidelijking - MEE voor mij

Vraagverduidelijking

Eigen kracht, zelfregie en gekanteld denken; actuele thema’s in het sociaal domein van vandaag. Iemand ondersteunen in het vinden van zijn eigen passende oplossing vraagt de juiste vaardigheden en een verandering van houding. De methode vraagverduidelijking gaat ervan uit dat we alleen door dóór te vragen achter iemands werkelijke behoefte komen.

Vaak bestaat de vraag van mensen in eerste instantie uit een vraag naar het bekende aanbod. Als professional handelt u wellicht ook vaak vanuit uw persoonlijke referentiekader of  procedures. De essentie is mensen dichter bij de oplossing te brengen door het goede in mensen aan te boren. Door bijvoorbeeld extra vragen te stellen in plaats van toe te lichten. Door niet alleen te vragen naar iemands negatieve ervaringen of tekortkomingen, maar juist ook naar wat iemand plezier geeft, waar hij of zij goed in is en of iemand in de dagelijkse praktijk iets doet met die kwaliteiten.

Resultaten methode vraagverduidelijking

  • Inzicht in de werkelijke behoefte om passend te ondersteunen
  • Vergroten van de motivatie om zelf bij te dragen aan de oplossing
  • Vergroten van het gevoel dat mensen echt gehoord worden
  • Voorkomen dat dezelfde vraag terugkomt of dat men tussentijds afhaakt (besparing in tijd en geld)

Meer weten?
We delen onze kennis en expertise rondom de methode vraagverduidelijking in trainingen en consultancy. Binnen gemeenten of in de wijk, bij zorg- en welzijnspartners of bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties. Heeft u belangstelling voor de training Vraagverduidelijking? Neem dan contact op met MEE Training en Consultancy via 088 633 0 633.

 

 

 

 

 

Eens sparren?

Download leaflet

Rick: “Ik snap nu waarom ik niet meteen moet gaan oplossen en invullen, maar eerst moet beginnen helder te krijgen wat iemand wil bereiken”

Individuele aanbod professional of vrijwilliger