Vriendenkring zoekt vrijwilliger

MEE IJsseloevers zoekt vrijwilligers in de gemeenten Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn voor de Vriendenkring. Een initiatief om vriendschappen te sluiten en te onderhouden voor mensen die moeilijk leren of een verstandelijke beperking hebben. “Ieder mens heeft behoefte aan vriendschappen, maar veel mensen vinden het moeilijk om vrienden te maken. De Vriendenkring helpt daarbij”, vertelt Marissa van MEE IJsseloevers.

Risico op eenzaamheid verkleinen

Eén miljoen mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Ze missen een hechte, emotionele band met anderen. Of ze hebben minder sociale relaties dan ze zouden willen. “Eenzaamheid raakt iedereen, jong en oud, arm en rijk, maar mensen met een beperking, lopen nog meer risico om zich eenzaam te voelen. Het kan voor hen extra ingewikkeld zijn om nieuwe vrienden te vinden. En er is geen plek waar je dat kunt leren. Daarom brengen we mensen bij elkaar in de vriendenkringen, zodat ze samen die moeilijke eerste stap kunnen zetten”, zegt MEE-consulent Marissa.

Zes personen per vriendenkring

In de vriendenkringen starten in Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn is plek voor maximaal zes personen per groep. Een consulent van MEE begeleidt samen met een vrijwilliger de bijeenkomsten van de vriendenkringen. De begeleiders helpen bij het organiseren van activiteiten, ze stimuleren de vrienden om ideeën te bedenken en afspraken met elkaar te maken en geven tips om de vriendschappen te onderhouden. Het idee is dat de begeleiders zichzelf na verloop van tijd overbodig maken omdat de vriendenkring kan functioneren als een zelfstandige vriendengroep.

Vrijwilligers gezocht

MEE IJsseloevers is op zoek naar vrijwilligers die vier uur per maand vrij kunnen en willen maken om een vriendenkring te ondersteunen. Om te zorgen dat de vriendencirkel een vaste begeleider krijgt, vraagt MEE van vrijwilligers om zich voor minimaal een jaar aan de vriendencirkel te binden. Affiniteit met de doelgroep is een voorwaarde. En vrijwilligers wordt altijd gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor de Vriendenkring als vrijwilliger kan bij Marissa van de Belt of Manon Bruggeman van MEE via groepswerkoij@meeijsseloevers.nl.

Contact