Werken mogelijk maken

Focus op werk maakt meedoen mogelijk. De arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit om toegang tot een groot arbeidspotentieel van gemotiveerde, sociale mensen. Een integrale benadering maakt werken met een beperking wél mogelijk.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Werken mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema werken, in relatie tot mensen met een beperking. Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema werken: werkgevers, overheid, UWV, arbeidsmarktregio’s, werkpleinen, jobcoachorganisaties, beroeps-/praktijkonderwijs.

Werken mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. MEE nodigt iedere organisatie die actief is op dit thema uit om haar vraag te stellen. Op deze manier kunnen we samen meer mogelijk maken.

Wat werkt?

Kennis uit actuele rapporten
Active inclusion of young people with disabilities or health problems
Eurofound – EU-level policy on lifelong learning needs to better reflect the issue of transitions. For the younger target group in this study,...
Lees meer
Actieplan LVB, schulden en werk
MEE NL, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, BPBI, Divosa, Cedris, SBCM – Het rapport LVB, schulden en werk vormt de aanleiding om...
Lees meer
Achtergrondstudie LVB, schulden en werk
Hogeschool van Amsterdam – Interventies voor mensen met een LVB gericht op arbeidsparticipatie of schulden. Een literatuurstudie naar effectieve interventies. Deze achtergrondstudie is...
Lees meer
Rapport LVB, schulden en werk
MEE NL, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM – Verkenning van de ondersteuningsbehoefte van mensen met een licht verstandelijke beperking bij de aanpak van...
Lees meer
Moeilijk vervulbare vacatures
UWV – De afgelopen jaren zijn de personeelstekorten in snel tempo toegenomen. De krapte op de arbeidsmarkt lijkt medio 2019 ook nog niet...
Lees meer
Bestuurlijke reactie IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, SBB, BGZJ – Brief aan het Ministerie van OCW met onderwerp IBO Jongeren met een afstand tot de...
Lees meer
Onderzoeksrapport Arbeidstoeleiding in vijf Nederlandse gemeenten
Divosa, Movisie – Hoe organiseren gemeenten de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat zijn daarbij bevorderende en belemmerende factoren?...
Lees meer
Infographic ‘Wat werkt bij arbeidsactivering bij psychische problematiek of verstandelijke beperking?’
Bureau voor Sociale Argumentatie, Movisie – In 2026 moeten gemeenten 125.000 personen met een arbeidsbeperking aan (betaald) werk helpen (Participatiewet). Ter ondersteuning staan...
Lees meer
Participatie in de bijstand: wat leert de wetenschap?
Bureau voor Sociale Argumentatie – Wat kunnen de overheid en het maatschappelijk middenveld doen om mensen met een bijstandsuitkering meer deel te laten...
Lees meer
Dossier ‘Wat werkt bij arbeidsactivering bij psychische problematiek of verstandelijke beperking?’
Bureau voor Sociale Argumentatie, Movisie – Vasco Lub licht in dit Wat werkt bij-dossier de samenhang tussen verschillende werkzame elementen uit die bijdragen...
Lees meer
Dossier Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk
Instituut GAK, Movisie – Dit dossier biedt een overzicht van ‘mogelijke’ werkzame elementen, het is bij wijze van spreken een menu waaruit de...
Lees meer
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Werk en inkomen in integrale aanpakken
Movisie – Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt,...
Lees meer
Masterthesis ‘Het sociaal kapitaal van jongeren in het Nederlandse middelbare beroepsonderwijs’
Joost de Haan, Universiteit Utrecht – De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandeld is : Welke negatieve bronnen zijn er te...
Lees meer
Infographic Wat werkt bij het toeleiden van jongeren naar werk
Instituut GAK, Movisie – In deze infographic staan de belangrijkste elementen die werken om jongeren te begeleiden naar het vinden van passende scholing...
Lees meer
(Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs – 8 good practices
Programmaraad – Rapportage met good practices van gemeenten die betrekking hebben op de aanpak van NUGgers en met name op die van schoolverlaters...
Lees meer
Resultaten uit ervaring
Resultaten Toekomstcoach
MEE – Het resultaat van de werkwijze achter het integrale concept Toekomstcoach aan de hand van (pilot)projecten ‘Navigator’ (2012-2018). De pilots richtten zich...
Lees meer
MEE Trend- en signaleringsrapportage
MEE – MEE brengt jaarlijks het MEE Trend- en Signaleringsrapport uit met daarin de knelpunten in de (uitvoering) van wet- en regelgeving, die...
Lees meer
Doorrekening preventieve effect en maatschappelijke kostenbesparing
MEE – 10x maatschappelijke kostenbesparing door preventie en kwaliteit van leven aan de hand van doorrekening van diverse casussen met behulp van de...
Lees meer
Resultaten Integrale arbeidscoach
MEE – In opdracht van de werkgever en met toestemming van de werknemer analyseert de integrale arbeidscoach proactief alle levensgebieden die mogelijk van...
Lees meer
Opbrengst Parels van de Praktijk
MEE – Dromen. Dromen van een mooie toekomst. Ook als deze wat obstakels lijkt te hebben. In de film ‘Parels van de Praktijk’...
Lees meer
Resultaten Navigator
MEE – Van de 57 lopende trajecten hadden 31 jongeren in de loop en/of aan het eind van 2018 een betaalde baan (incl....
Lees meer
Resultaten QuickScan toegankelijkheid
MEE – Er zijn tal van tips, handreikingen en checklists die – soms tot in het kleinste detail – aanwijzingen geven hoe organisaties...
Lees meer
Resultaten trainingen professionals en vrijwilligers
MEE – Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft in de kracht van het...
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Toekomstcoach
MEE – In haar zoektocht naar het beter aantoonbaar maken van het effect van sociale interventies, heeft MEE Society Impact opdracht gegeven onderzoek...
Lees meer
Resultaten Talenten samen benutten
Movisie, MEE, Heliomare – Hoe zou meer vrijwilligerswerk door mensen met een beperking mogelijk zijn? Vanuit die vraag is Movisie, samen met MEE...
Lees meer

Handig

Inspiratiebundel Inclusief werkgeverschap
Inspiratie, tips en goede voorbeelden van inclusief werkgeverschap
Lees meer
Herkennen van en omgaan met LVB
Tips voor het herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking
Lees meer
Inspiratiebundel Talenten samen benutten
Vrijwilligerswerk mogelijk maken voor mensen met een beperking
Lees meer
Methodebeschrijving Talenten samen benutten
Vrijwilligerswerk mogelijk maken voor mensen met een beperking
Lees meer
Herkennen van en omgaan met ASS
Tips voor het herkennen van en omgaan met autisme
Lees meer

Partners

Ga met ons in gesprek

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!