Werkgevers

Meer mogelijk maken voor werkgevers
Krapte op de arbeidsmarkt en toegang tot een groot arbeidspotentieel van gemotiveerde en sociale mensen. Het verwezenlijken van de Wet Banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en meer kans maken bij MVO- of SROI-kritische aanbestedingen. Het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers met een niet-zichtbare of mogelijk nog niet herkende beperking. Of de inzetbaarheid van hen die gebukt gaan onder de zorg voor iemand met een beperking. Het zijn actuele thema’s die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen om participatie van mensen met een beperking te bevorderen en tegelijkertijd onnodige (maatschappelijke) kosten te voorkomen.

De oplossing is meedoen
MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Hierdoor weten wij als geen ander wat ervoor nodig is om mensen met een beperking effectief mee te kunnen laten doen op het gebied van arbeid. MEE fungeert als expertisepartner op het gebied van inclusie (meedoen) en helpt werkgevers bij hun vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk voor werkgevers.

Enkele voorbeelden

  • Inzicht in hetgeen nodig is bij het succesvol in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Deskundigheidsbevordering bij collega’s en leidinggevenden in het herkennen van en omgaan met medewerkers met een beperking
  • Wegnemen van niet sec werk gerelateerde barrières die het functioneren van een medewerker met een beperking belemmeren (MELBA gecertificeerd), als aanvulling op of alternatief voor reguliere jobcoaching
  • Ondersteunen van innovatieve concepten om extra arbeidspotentieel aan te trekken, bv. bij Open Hiring
  • Inzicht in ‘quick wins’ op het gebied van schriftelijke, digitale, mentale, beleidsmatige en/of fysieke toegankelijkheid
  • Inzicht in de mogelijkheden van een medewerker bij re-integratie met arbeidsdiagnostisch onderzoek op afroep beschikbaar
  • Weghalen van niet werk gerelateerde stressfactoren die uitval kunnen veroorzaken door collectieve voorlichting en/of training van medewerkers, bv. op het gebied van omgaan met geld, sociale vaardigheden of weerbaarheid

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact