Ondersteuning bij langdurige zorg

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg, bijvoorbeeld voor een verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT), en vraagt u zich af:

 • welke vorm van zorg voor u passend is?
 • welke zorgaanbieders er zijn in uw buurt en welke aanbieder passend is?
 • hoe het zit met uw rechten als cliënt of wachttijden?
 • hoe u het beste invulling kunt geven aan uw persoonlijk plan (waarin staat hoe u uw leven wenst in te richten, welke vorm van zorg u wenst, enz.), bijvoorbeeld ten behoeve van een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (Pgb)?
 • hoe u uw persoonlijk plan kunt evalueren of bijstellen?

Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar:

 • wilt u die veranderen?
 • wilt u hulp bij het opstellen van uw zorgplan, waarin de afspraken met uw zorgaanbieder staan?
 • wenst u dat er iemand met u mee gaat bij een (evaluatie)gesprek over uw zorgplan?
 • bent u daar niet tevreden over?
 • kunt u het niet eens worden over de invulling van de zorg?

Voor al deze vragen kunt u rechtstreeks bij MEE vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner die u bijstaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u het recht heeft hier gratis gebruik van te maken.

Wij helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers). De ondersteuning van MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Neem rechtstreeks contact met ons op of stel uw vraag via onderstaand formulier.

 • MEE Drenthe: 0592 303999
 • MEE Oost: T 0314 344 224
 • MEE Veluwe: T 055 526 92 00
 • MEE IJsseloevers: T 088 633 0 633

Kijk ook eens op www.meeroverwlz.nl. Hier staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

Informatiekaart Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Informatiekaart Indicatiestelling Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Informatiekaart Op gesprek over uw zorgvraag

Informatiekaart Eigen bijdrage

Informatiekaart Voorbereiding persoonlijk plan – zorgplan

Informatiekaart Persoonlijk plan – Zorgplan

Informatiekaart Checklist zorgplan

Informatiekaart Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Informatiekaart Wegwijzer persoonsgebonden budget

Informatiekaart Mentorschap, Bewindvoering, Curatele

Informatiekaart Extra zorg nodig