Ondersteuning bij langdurige zorg

Heb je een indicatie voor langdurige zorg, bijvoorbeeld voor een verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT), en vraag je je af:

 • welke vorm van zorg voor jou passend is?
 • welke zorgaanbieders er zijn in jouw buurt en welke aanbieder passend is?
 • hoe het zit met jouw rechten als cliënt of wachttijden?
 • hoe je het beste invulling kunt geven aan jouw persoonlijk plan (waarin staat hoe je jouw leven wenst in te richten, welke vorm van zorg je wenst, enz.), bijvoorbeeld ten behoeve van een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (Pgb)?
 • hoe je jouw persoonlijk plan kunt evalueren of bijstellen?

Of heb je misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar:

 • wil je die veranderen?
 • wil je hulp bij het opstellen van jouw zorgplan, waarin de afspraken met jouw zorgaanbieder staan?
 • wens je dat er iemand met je mee gaat bij een (evaluatie)gesprek over jouw zorgplan?
 • ben je daar niet tevreden over?
 • kun je het niet eens worden over de invulling van de zorg?

Voor al deze vragen kun je rechtstreeks bij MEE vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner die jou bijstaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat je het recht hebt hier gratis gebruik van te maken.

Wij helpen je bij het organiseren van wat je nodig hebt om jouw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Vaak heb je te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met jouw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers). De ondersteuning van MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Neem rechtstreeks contact met ons op of stel jouw vraag via onderstaand formulier.

 • MEE Drenthe: 0592 303999
 • MEE Oost: T 0314 344 224
 • MEE Veluwe: T 055 526 92 00
 • MEE IJsseloevers: T 088 633 0 633

Kijk ook eens op www.meeroverwlz.nl. Hier staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

Informatiekaart Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Informatiekaart Indicatiestelling Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Informatiekaart Op gesprek over uw zorgvraag

Informatiekaart Eigen bijdrage

Informatiekaart Voorbereiding persoonlijk plan – zorgplan

Informatiekaart Persoonlijk plan – Zorgplan

Informatiekaart Checklist zorgplan

Informatiekaart Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz

Informatiekaart Wegwijzer persoonsgebonden budget

Informatiekaart Mentorschap, Bewindvoering, Curatele

Informatiekaart Extra zorg nodig