Woningcorporaties

Meer mogelijk maken voor woningcorporaties
Een toename van overlast en agressie richting medewerkers veroorzaakt door huurders met verward gedrag. Verwaarlozing en vervuiling van woningen, overlast, huurachterstand of zelfs huisuitzetting. Een steeds complexer en individualistisch wordende maatschappij die een steeds groter onderscheid creëert tussen weerbare en kwetsbare wijken. Het scheiden van wonen en zorg wat de mate waarin kwetsbare doelgroepen – en diens aanspreekpunt – herkend worden drastisch vermindert. Klachten in de wijk die sneller resulteren in politie-inzet dan de juiste hulp. Niet verder komen dan de voordeur, ondanks goede bedoelingen om samen te werken binnen de keten. Het zijn actuele thema’s die vragen om kennis, expertise en innovatieve oplossingen om nieuwe vraagstukken op het gebied van wonen in relatie tot kwetsbare doelgroepen op te pakken en tegelijkertijd onnodige (maatschappelijke) kosten te voorkomen.

De oplossing is meedoen
MEE heeft jarenlange ervaring in het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking. Hierdoor weten wij als geen ander wat ervoor nodig is om kwetsbare doelgroepen effectief mee te kunnen laten doen op het gebied van wonen. MEE fungeert als expertisepartner op het gebied van inclusie (meedoen) en helpt woningcorporaties bij hun vraagstukken op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. Door middel van de unieke, integrale werkwijze zorgt MEE voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee kanten doet snijden. Met specialistische expertise, advies en projectleiding, trainingen of de uitvoering van complete integrale concepten. Waarin de aantoonbaar effectieve werkwijze van MEE als een rode draad doorheen loopt. Zo maken we meer mogelijk voor woningcorporaties.

Enkele voorbeelden

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact