Zelfstandig wonen mogelijk maken

Wonen in een complexe samenleving begint bij het bevorderen van sociale inclusie. Inzicht in de achtergrond van verward gedrag vergroot de effectiviteit van de huidige aanpak. Meer inzet op preventie biedt perspectief voor de toekomst.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Zelfstandig wonen mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema zelfstandig wonen, in relatie tot mensen met een beperking. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die hierop actief zijn. Zelfstandig wonen mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. We nodigen iedere organisatie uit om met ons in gesprek te gaan om samen meer mogelijk te maken.

Lees meer

Actueel
3 november 2022 Mini-symposium Verslaving & niet-zichtbare beperking
Wat zijn de signalen en welke hulp is mogelijk? Hoe herken je verslaving bij mensen met een niet-zichtbare beperking? En hoe kun je...
Lees meer
6 oktober 2022 Zelfstandig wonen in Zwolle dankzij inzet Wooncoach
Het door Openbaar Belang geïnitieerde pilotproject ‘Wooncoach Zwolle’ start in januari 2021. Hiermee wordt zelfstandig wonen – en meedoen in de maatschappij –...
Lees meer

Wat kan MEE betekenen?

Trainingen Niet-zichtbare beperkingen
Trainingen Verward gedrag
Trainingen GGZ-problematiek
Collectieve training voor specifieke doelgroepen
Levenscoach
Trainingen Sociale Netwerk Versterking
Sociale kringen
Inzet van ervaringsdeskundigen
Omgevingswet: iedereen denkt mee
Trainingen Niet-aangeboren hersenletsel
Trainingen Licht verstandelijke beperking
Beleef Niet-aangeboren hersenletsel
Beleef Licht verstandelijke beperking
Grip op verwardheid

Resultaten uit ervaring

Eindrapportage NAH en LVB in het vizier
Lees meer

Ervaringsverhalen

Robert Smit, Patrick Schmidt & Febe Rompas (ervaringsdeskundigen) over wonen in een complexere samenleving
Bert van Putten (Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen Noord-Veluwe), over wonen in een complexere samenleving
Iris Uitien (woningcorporatie UWOON), over wonen in een complexere samenleving
Jaap Jan Brouwer (Koplopers in de Zorg), over wonen in een complexere samenleving
Sylvia Swart (MEE), over wonen in een complexere samenleving
Geert-Jan Hengst (ervaringsdeskundige), over meedoen door technologie
Hans Kasser (St. Lezen en schrijven), Marieke Schoonderwoerd (MEE), Janine Berger (MEE), Sandra Gouw (ervaringsdeskundige), over LVB en onbegrepen gedrag
Ria Brands (MEE), Patrick Schmidt (ervaringsdeskundige), over meedoen door technologie
Elisa Gielen (TinyEye), over meedoen door technologie
Janine van Loenen en Annemiek de Jong (MEE), op bezoek bij vakmannen van de woningstichting
Ervaringsdeskundige Ghislaine over zelfstandig wonen met een beperking

Handig

Handreiking en checklist verward gedrag
Handreiking en checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen
Lees meer
Herkenningskaart verward gedrag
Herkenningskaart voor omgang met personen die verward gedrag vertonen: observeer en reageer
Lees meer
Persona's: Kevin, Anne en Jordy
Persona's verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen: de verhalen van Kevin, Anne en Jordy
Lees meer
Tips herkennen van en omgaan met LVB
Boekje met tips voor het herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking
Lees meer

Eens sparren? Neem contact met ons op!

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46
Peter Veldman, 06 121 34 686

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!