Zelfstandig wonen mogelijk maken

Wonen in een complexe samenleving begint bij het bevorderen van sociale inclusie. Inzicht in de achtergrond van verward gedrag vergroot de effectiviteit van de huidige aanpak. Meer inzet op preventie biedt perspectief voor de toekomst.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Zelfstandig wonen mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema zelfstandig wonen, in relatie tot mensen met een beperking. Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema zelfstandig wonen: woningcorporaties, overheid, zorg- en welzijnsorganisaties, GGZ, politie, platformen zorg en welzijn.

Zelfstandig wonen mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. We nodigen iedere organisatie die actief is op dit thema uit om met ons in gesprek te gaan. Om te bekijken hoe we samen meer mogelijk kunnen maken.

Wat werkt?

Kennis uit actuele rapporten
Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners
AEF in opdracht van Aedes – Onderzoek naar de inrichting van zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen in corporatiewijken. Er wonen veel mensen...
Lees meer
Corporatiemonitor woonoverlast 2019
Aedes – Woningcorporaties hebben steeds vaker te maken met huurders die woonoverlast veroorzaken. Het woongenot van andere huurders raakt hierdoor ernstig verstoord. Vaak...
Lees meer
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Infographic ‘wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren’
Movisie – Dak- en thuisloosheid onder jongeren neemt toe. Er is veelal sprake van multi-problematiek. Voor een succesvolle aanpak van dak- en thuisloosheid...
Lees meer
Dossier Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren
Movisie – Dak- en thuisloosheid ontstaat meestal niet plotseling of onverwacht. Er is vaak al veel gebeurd voordat het zover komt. We spreken...
Lees meer
Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen
Koplopers – Toekomstwijzer kwetsbare groepen: mensen met een (licht)verstandelijke beperking, kinderen met een auditieve en/of visuele beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen.
Lees meer
Resultaten uit ervaring

Handig

Handreiking en checklist verward gedrag
Handreiking en checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen
Lees meer
Herkenningskaart verward gedrag
Herkenningskaart voor omgang met personen die verward gedrag vertonen: observeer en reageer
Lees meer
Persona's: Kevin, Anne en Jordy
Persona's verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen: de verhalen van Kevin, Anne en Jordy
Lees meer
Tips herkennen van en omgaan met LVB
Boekje met tips voor het herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking
Lees meer

Partners

Ga met ons in gesprek

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46
Peter Veldman, 06 121 34 686

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!

Zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk maken.

Samen met alle partijen die actief zijn op dit thema.
Wij geloven in doen. Jij ook?

 

Ga met ons in gesprek

Meer inspiratie over het thema